Không áp đặt phụ huynh phải mở tài khoản tại ngân hàng mà trường chọn

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu nhà trường không áp đặt việc phụ huynh phải mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán mà trường đã lựa chọn.

Vừa qua dư luận trên địa bàn tỉnh Nghệ An xôn xao trước thông tin một số nhà trường yêu cầu, "khuyến khích" phụ huynh học sinh mở tài khoản tại một số ngân hàng mà nhà trường đã lựa chọn để thanh toán học phí và các khoản thu khác.

Để giải đáp những thắc mắc của phụ huynh học sinh, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có công văn số 1926/SGD&ĐT-KHTC về hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Không áp đặt phụ huynh phải mở tài khoản tại ngân hàng mà trường chọn - 1
Không áp đặt phụ huynh phải mở tài khoản tại ngân hàng mà trường chọn - 2

Công văn của Sở GD&ĐT Nghệ An về hướng dẫn việc thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, trong quá trình thực hiện các việc đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục một số một số cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng với chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Nghệ An và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Nghệ An.

Vì thế, để triển khai thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục có hiệu quả và đạt được mục tiêu của Chính phủ đề ra, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý, yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh Nghệ An.

Trong đó, lưu ý một số nội dung như: Tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền về chủ trương thu học phí và các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đến cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị, đặc biệt đối với cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện.

Không áp đặt phụ huynh phải mở tài khoản tại ngân hàng mà trường chọn - 3

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu nhà trường không áp đặt phụ huynh phải mở tài khoản tại ngân hàng mà trường lựa chọn (ảnh minh họa).

Chủ động lựa chọn, phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán trên địa bàn phù hợp, thuận lợi cho nhà trường và cha mẹ học sinh. Trong quá trình thực hiện các cơ sở giáo dục hướng dẫn đầy đủ, cụ thể về thủ tục thanh toán và các chính sách ưu đãi về phí dịch vụ để cha mẹ học sinh có thể dễ dàng, thuận lợi thanh toán không dùng tiền mặt.

Đặc biệt, không áp đặt việc cha mẹ học sinh phải mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán mà cơ sở giáo dục đã lựa chọn. Cha mẹ học sinh có thể mở, sử dụng tài khoản tại bất kỳ tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán nào có thể kết nối với tổ chức mà cơ sở giáo dục đã lựa chọn trong việc thanh toán.

Bên cạnh đó đề nghị, UBND cấp huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Nghệ An về việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm về việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.