Quảng Nam:

Hơn 1,6 tỉ đồng hỗ trợ trẻ em nghèo học giỏi

(Dân trí) - Ngày 27/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Đinh Văn Thu vừa phê duyệt dự án hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo học giỏi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2016 với số tiền trên 1,6 tỉ đồng.

Số tiền này được Hội Từ thiện giáo dục trẻ em (Children’s Education Foundation/CEF) tài trợ. Chủ dự án là Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Mục tiêu của chương trình là cấp học bổng, trao tiền mặt cho dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, chi phí đi lại cho trẻ em, chi phí hành chính…

Trẻ em nghèo học giỏi ở Quảng
Trẻ em nghèo học giỏi ở Quảng Nam sẽ được hỗ trợ.

Theo đó, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ, Sở GD-ĐT lập kế hoạch triển khai chi tiết dự án, cấp phát học bổng và hỗ trợ đúng đối tượng, mục đích; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; báo cáo cơ quan chức năng để ghi thu, ghi chi qua ngân sách nhà nước; đồng thời thực hiện việc báo cáo kết quả viện trợ cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng liên quan của tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Ngoại vụ tỉnh hướng dẫn Hội Liên hiệp phụ nữ tiếp nhận, quản lý và thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước; chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan của tỉnh kiểm tra, tổng hợp tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện các khoản viện trợ trong phạm vi chuyên môn của Sở để báo cáo.

Công Bính