Hội Khuyến học 2 tỉnh Quảng Trị và Bắc Ninh trao đổi công tác khuyến học, khuyến tài

(Dân trí) - Tối 28/6, Hội Khuyến học hai tỉnh Quảng Trị và Bắc Ninh tổ chức buổi giao lưu, trao đổi công tác khuyến học, khuyến tài, vì một xã hội học tập.

Tại buổi giao lưu, lãnh đạo Hội Khuyến học hai tỉnh đã trao đổi một số hoạt động, cũng như kinh nghiệm trong việc xây dựng các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Trong đó, có việc triển khai và thực hiện Đề án 89/QĐ-TTg và Đề án 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 448 của Hội Khuyến học Việt Nam; huy động Quỹ khuyến học.

Hội Khuyến học 2 tỉnh Quảng Trị và Bắc Ninh trao đổi công tác khuyến học, khuyến tài - 1

Hội Khuyến học 2 tỉnh tặng quà lưu niệm và các tài liệu công tác khuyến học

Ông Nguyễn Bá Cự - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh thông tin về những kết quả đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh, hiện toàn tỉnh có 314.384 tổ chức Hội Khuyến học (chiếm tỉ lệ 28% dân số của tỉnh), các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập cấp xã” đều đạt kết quả cao. Số tiền huy động Qũy Khuyến học hàng năm để chăm lo cho học sinh lớn.

Về phía Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội cho biết, với phương châm “ba cần”: “tham mưu tốt, trách nhiệm cao, liên kết rộng” và “ba xây”: “xây dựng quỹ khuyến học là then chốt, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng tổ chức hội và hội viên là nền tảng”. Hội Khuyến học các cấp đã bám sát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền, đoàn thể; sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan và sự đồng thuận của người dân. Chính vì vậy, sau hơn 3 năm triển khai Đề án 89, Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo về công tác khuyến học, khuyến tài của các cấp, tỉnh Quảng Trị đã dần xây dựng được một xã hội học tập vững mạnh.

Hội Khuyến học 2 tỉnh Quảng Trị và Bắc Ninh trao đổi công tác khuyến học, khuyến tài - 2

Hội Khuyến học Quảng Trị duy trì hàng chục loại học bổng mỗi năm để trao cho học sinh.

Tính đến đầu năm 2019, việc đăng ký mô hình “Gia đình học tập” đạt tỷ lệ 62,03%; mô hình “Dòng họ học tập” đạt tỷ lệ 52,16%; mô hình “Cộng đồng học tập cấp cơ sở” đạt tỷ lệ 72,58%; mô hình “Đơn vị học tập cấp cơ sở do chính quyền cấp xã quản lý”, “Đơn vị học tập cấp xã” chiếm tỷ lệ 73,32%.

Công tác xóa mù chữ cho người trong độ tuổi 15-60 đạt tỷ lệ 94,93% và số người trong độ tuổi từ 15-35 là 97,5%. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đạt tỷ lệ trên 93%. Nhìn chung, các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập” cấp xã đều vượt mức từ 10-30 % so với chỉ tiêu của Trung ương.

Đ. Đức