ĐH Công nghệ, Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn

(Dân trí) - Mức điểm chuẩn của hai trường này đều giảm so với năm 2008. Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm...

 Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1


TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

- Khoa học máy tính

104

A

20.5

- Công nghệ Thông tin

105

A

20.5

- Công nghệ Điện tử Viễn thông

109

A

20.0

- Vật lý kỹ thuật

115

A

18.0

- Cơ học kỹ thuật

116

A

18.0

- Công nghệ Cơ điện tử

117

A

20.5


KHOA LUẬT

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

- Luật học (**)

505

A

17.0

C

20.0

D1,3

18.0

- Luật kinh doanh

506

A

17.0

D1,3

18.0

Nguyễn Hùng