Cộng hòa Áo đẩy mạnh hợp tác triển khai chương trình đào tạo tại Việt Nam

Nhật Hồng

(Dân trí) - Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems (Cộng hòa Áo) và Trường Đại học Thương mại đã vừa Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chương trình liên kết đào tạo.

Buổi lễ vinh dự được đón tiếp TS. Hans-Peter Glanzer - Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, GS,TS. Karl Ennsfellner - Giám đốc điều hành Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems (Cộng hòa Áo) chia sẻ về những chiến lược, định hướng phát triển hợp tác trong tương lai giữa hai đơn vị. Trong đó, GS,TS. Karl Ennsfellner cũng khẳng định, Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems (Cộng hòa Áo) sẽ đồng hành cùng Trường Đại học Thương mại trong việc nâng cao chất lượng các chương trình liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội,…

PGS,TS. Nguyễn Hoàng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại đã bày tỏ sự tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, bền vững trong tương lai, mở ra một cơ hội mới, bước phát triển mới cho mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị.

Theo đó, chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành Quản trị định hướng xuất khẩu bậc cử nhân được ký kết trong Thỏa thuận hợp tác lần này.

Cộng hòa Áo đẩy mạnh hợp tác triển khai chương trình đào tạo tại Việt Nam - 1

Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems (Cộng hòa Áo) và Trường Đại học Thương mại đã vừa Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chương trình liên kết đào tạo.

Được biết, trong quá trình 10 năm từ khi bắt đầu thiết lập quan hệ hợp tác (từ năm 2009), Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems và Trường Đại học Thương mại đã cùng triển khai nhiều chương trình hợp tác hiệu quả và chất lượng như: Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh ký kết năm 2018.

Đây là những chương trình đào tạo tiên tiến bằng tiếng Anh, tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về học thuật theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời có tính ứng dụng cao trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam thời kỳ hội nhập.

Đặc biệt, ngay tại thời điểm này, 8 sinh viên của Trường Đại học Thương mại đang tham gia học kỳ trao đổi tại Trường Đại học IMC Krems theo chương trình Trao đổi sinh viên quốc tế Edramus+.