Chương trình Tiến sỹ CFVG, phát huy nguồn lực nghiên cứu dồi dào từ các trường đối tác Pháp

Trung Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) chính thức triển khai chương trình đào tạo Tiến sỹ (CFVG PHD) từ năm 2010 liên kết với 4 trường đại học Pháp là ESCP Europe, Đại học Tổng hợp Paris Dauphine, Đại học Tổng hợp Lille Nord De France và Đại học Tổng hợp Strasbourg.

CFVG PHD là một chương trình chính quy được tổ chức chặt chẽ nhằm đào tạo ở bậc Tiến sỹ các cán bộ làm nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học, viện nghiên cứu hoặc các cơ quan, doanh nghiệp, với chuyên ngành bao gồm tất cả các lĩnh vực quản lý và quản trị kinh doanh.
Chương trình Tiến sỹ CFVG, phát huy nguồn lực nghiên cứu dồi dào từ các trường đối tác Pháp

Tham gia chương trình, NCS sẽ được học tập và nghiên cứu trong một môi trường đào tạo năng động, có cơ hội được làm việc trực tiếp với các giáo sư của 4 trường đại học và trường thương mại uy tín hàng đầu ở Pháp, hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Việt Nam là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, NCS còn được tiếp cận thường xuyên với đội ngũ hơn 50 giáo sư Pháp và quốc tế, là các giảng viên thỉnh giảng hàng năm tại CFVG, những người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn.

Đại học Tổng hợp Paris Dauphine, một trong bốn trường đối tác Pháp của chương trình CFVG PHD.
Đại học Tổng hợp Paris Dauphine, một trong bốn trường đối tác Pháp của chương trình CFVG PHD.

Chương trình được tổ chức thành 2 giai đoạn. Năm thứ nhất tại CFVG, NCS được trang bị những kiến thức và công cụ nghiên cứu như: Phương pháp nghiên cứu định tính về chiến lược, đào tạo doanh nhân và hành vi tổ chức, Khoa học luận và tổng quan về nghiên cứu marketing và tài chính, Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu, các xêmina theo chuyên đề sâu về quản lý. Năm thứ hai đến năm thứ tư, NCS làm luận án tiến sỹ. Luận án có thể viết bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, dưới sự hướng dẫn của một giáo sư Pháp, và có thể có một giáo viên của CFVG, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh đồng hướng dẫn.

GS.Anne Gazengel từ trường ESCP Europe giảng tài chính cho sinh viên MEBF tại CFVG.
GS.Anne Gazengel từ trường ESCP Europe giảng tài chính cho sinh viên MEBF tại CFVG.

Chương trình CFVG PHD đáp ứng nhu cầu của các NCS với phần lớn thời gian nghiên cứu được thực hiện ở Việt Nam. Sau khi hoàn thành luận án Tiến sỹ, NCS sẽ nhận được bằng Tiến sỹ quốc gia do một trong bốn trường đại học đối tác Pháp cấp.

Ngày 31/5/2013, CFVG giới thiệu tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Tiến sỹ (CFVG PHD) 2013, khóa 4 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ nhận hồ sơ dự tuyển đến hết ngày Thứ năm, 12/9/2013, với số lượng tuyển sinh dự kiến khoảng 15 học viên trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết hơn về chương trình CFVG PHD có tại trang web: www.cfvg.org.