Bắc Ninh: Hơn 300.000 người tham gia Hội Khuyến học

(Dân trí) - Ngày 26/10, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và các đại biểu dự hội nghị
GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và các đại biểu dự hội nghị

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh (khóa XVII), công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tổ chức Hội khuyến học được hình thành tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố và 126/126 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh Bắc Ninh. Tháng 6/2012, Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Năm 2012, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, đến năm 2016 có 100% đơn vị cấp huyện và 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Tổng số dân trong độ tuổi từ 15 tuổi đến 60 biết chữ đạt tỷ lệ 99,69%.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 300 nghìn người tham gia Hội Khuyến học, đạt tỷ lệ 25,9% dân số; hơn 161 nghìn gia đình hiếu học; 3.530 dòng họ khuyến học; 731 thôn, làng, khu phố khuyến học; tỷ lệ học sinh dự thi đoạt giải Quốc gia tăng từ 27% năm 1997 lên 80% năm 2017; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Tiểu học, THCS, THPT hàng năm đạt từ 99,7- 99,9%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đỗ vào các trường Đại học và Cao đẳng hàng năm luôn nằm tốp 10 tỉnh, thành trong toàn quốc; 100% học sinh từ lớp 3 đến THPT được học ngoại ngữ theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Phát biểu tại hội nghị, GS. TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực, cống hiến của đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh trong những năm qua.

Để thực hiện tốt việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài trong thời kỳ hội nhập quốc tế; chú trọng tuyên truyền, biểu dương những gương tập thể, cá nhân điển hình có những đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập có hiệu quả.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tập hợp cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài; gắn kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào việc đánh giá xếp loại cơ sở Đảng, bình xét khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hoá hàng năm. Các cấp Hội khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn tích cực đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; cán bộ, hội viên Hội Khuyến học tích cực “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ngày càng lớn mạnh.

Nhân dịp này, 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Bá Đoàn