Bạc Liêu: Không để xảy ra tình trạng học sinh “3 không” trong năm học mới

(Dân trí) - “Các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương cần phối hợp với ngành giáo dục làm tốt việc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; không để xảy ra tình trạng học sinh trên địa bàn phải bỏ học do không đủ ăn, không đủ mặc hoặc không đủ sách vở”, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo rõ công tác chuẩn bị năm học mới 2017-2018.

Theo kế hoạch năm học 2017-2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu, bậc Mầm non và Tiểu học sẽ tựu trường vào ngày 21/8; bậc THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 7/8.

Tất cả các bậc học sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Kế hoạch nêu rõ, với bậc Mầm non, học kỳ I có 18 tuần thực học và 1 tuần dự phòng (từ ngày 4/9/2017 và kết thúc chậm nhất ngày 12/1/2018); học kỳ II có 17 tuần thực học và 1 tuần dự phòng (từ ngày 15/1/2018 và kết thúc trước ngày 25/5/2018).

Ở bậc Tiểu học, học kỳ I có 18 tuần thực học và 1 tuần dự phòng (từ ngày 28/8/2017 và kết thúc chậm nhất ngày 5/1/2018); học kỳ II có 17 tuần thực học và 1 tuần dự phòng (từ ngày 8/1/2018 và kết thúc chậm nhất ngày 18/5/2018).

Ở bậc THCS và THPT, học kỳ I có 19 tuần thực học và 1 tuần dự phòng (từ ngày 14/8/2017 và kết thúc chậm nhất ngày 23/12/2017); học kỳ II có 18 tuần thực học và 1 tuần dự phòng (từ ngày 2/1/2018 và kết thúc trước ngày 25/5/2018).

Hệ Giáo dục thường xuyên, học kỳ I có 17 tuần thực học và1 tuần dự phòng (từ ngày 21/8/2017 và kết thúc chậm nhất ngày 23/12/2017); học kỳ II có 17 tuần thực học và 1 tuần dự phòng (từ ngày 25/12/2017 và kết thúc chậm nhất ngày 12/5/2018).

Tất cả các bậc học trên địa bàn tỉnh sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018.

Học sinh Bạc Liêu tựu trường sớm nhất ngày 7/8.
Học sinh Bạc Liêu tựu trường sớm nhất ngày 7/8.

UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu ngành Giáo dục huy động tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học tập trung trở lại cơ sở, trường học để bắt đầu việc chuẩn bị năm học mới.

Các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương cần phối hợp với ngành giáo dục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; không để xảy ra tình trạng học sinh trên địa bàn phải bỏ học do không đủ ăn, không đủ mặc hoặc không đủ sách vở.

Trong đó, cần quan tâm những học sinh là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật để các em được hưởng đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức lễ khai giảng năm học mới cần linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, có tác dụng thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức nhằm tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là ngày hội đối với các thầy, cô giáo và các em học sinh; sau khai giảng, tất cả các trường học đều phải tập trung cho dạy và học; tổ chức thi đua dạy tốt, học tốt ngay từ tiết học đầu tiên, ngày học đầu tiên của năm học mới.

Huỳnh Hải