Vốn từ tiếng Anh của bạn có đủ để làm trắc nghiệm từ đồng nghĩa này?

Dân trí Thử xem bạn có làm đúng ít nhất 7 trong số 10 câu hỏi dưới đây về từ đồng nghĩa trong tiếng Anh không nhé?
 >> Liệu bạn có thể đạt 10 điểm bài trắc nghiệm tiếng Anh này?
 >> Bạn có làm được bài trắc nghiệm tiếng Anh cực khó này?