Thanh Hóa: Cơ hội mới cho các giáo viên hợp đồng

Dân trí Theo chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, thời gian tới, địa phương này sẽ tạo cơ chế hợp đồng đối với giáo viên Mầm non, giáo viên Tiếng Anh các khối Tiểu học và THCS công lập trên địa bàn.
>>Nóng chuyện chỉ tiêu biên chế, hợp đồng
>>Giáo viên hợp đồng có nguy cơ mất việc: Đang tổ chức phúc khảo
>>Thanh Hóa: Cho phép hợp đồng gần 100 giáo viên, nhân viên

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện hợp đồng đối với giáo viên khối Mầm non và giáo viên Tiếng Anh các khối Tiểu học và THCS.

Năm 2016, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn giáo viên, nhân viên hành chính đã bị dừng hợp đồng lao động
Năm 2016, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn giáo viên, nhân viên hành chính đã bị dừng hợp đồng lao động

Để hợp đồng và tuyển dụng được những giáo viên có trình độ, năng lực tốt nhất giảng dạy trong các trường học, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phải đảm bảo các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình xét tuyển hợp đồng lao động.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa lưu ý có tiêu chí ưu tiên cho những giáo viên đang hợp đồng nhưng không thuộc chỉ tiêu biên chế, hoặc những giáo viên mà các địa phương đã cho thôi hợp đồng lao động trước đây. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/7/2017.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu đề xuất hình thức phù hợp để tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi của các trường đại học sư phạm có uy tín về giảng dạy tại các trường THPT, THCS, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh. Vấn đề này báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong quý III, năm 2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách để xã hội hóa giáo dục Mầm non.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường trên địa bàn tỉnh theo kết luận số 39-KL/TU ngày 25/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trước đó, đầu năm học 2016 - 2017, tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa như: huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Cẩm Thủy, Như Thanh..., đã có hàng nghìn giáo viên, nhân viên hành chính tại các đơn vị, trường học bị dừng hợp đồng lao động. Trong đó có nhiều giáo viên, nhân viên hành chính đã có thời gian công tác hàng chục năm.

Duy Tuyên