ĐHQG TPHCM thu vượt 81 tỷ đồng: Thanh tra Chính phủ kiến nghị không thu hồi!

Dân trí Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, về nguyên tắc, số tiền thu học phí, lệ phí vượt ngoài quy định phải được thu hồi về ngân sách nhà nước hoặc trả lại cho người nộp. Tuy nhiên do từng đã có “tiền lệ” trước đó nên Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét không thu hồi số tiền này của 6 đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM.
 >> Đại học Quốc gia TPHCM thu học phí, lệ phí vượt quy định 81 tỷ đồng

Trong phần kiến nghị, xử lý đối với những sai phạm về kinh tế của ĐHQG TP.HCM, Thanh tra Chính phủ cho hay, tổng số kinh phí, lệ phí cao hơn, ngoài danh mục quy định của Nhà nước và tiền lãi ngân hàng từ nguồn thu học phí của 6 đơn vị thành viên của ĐHQG TP.HCM là hơn 81,77 tỷ đồng. Trong đó: Tổng số thu phí, lệ phí ngoài danh mục quy định là trên 65,356 tỷ đồng; Tổng số thu kinh phí, lệ phí cao hơn quy định là trên 16,1 tỷ đồng; tiền lãi ngân hàng từ nguồn thu học phí của ĐH Quốc tế là 208,8 triệu đồng.

Về nguyên tắc, số tiền trên phải được thu hồi về ngân sách nhà nước (NSNN) hoặc trả lại cho người nộp. Tuy nhiên, năm 2014 TCCP thanh tra trách nhiệm của Bộ GD-ĐT và một số đơn vị trực thuộc cũng đã phát hiện ra các khoản thu vượt, thu ngoài quy định của các đơn vị, đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ không thu hồi nộp NSNN và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét không thu hồi nộp NSNN số tiền thu vượt, thu ngoài quy định và số tiền lãi tiền gửi ngân hàng nêu trên; cho phép các đơn vị được quyết toán các khoản thu nêu trên nếu sử dụng vào các hoạt động chuyên môn và đầu tư cơ sở vật chất.

Các năm 2013-2015, 6 đơn vị thành viên của ĐHQG TP.HCM chi vượt giờ cho giảng viên 146.573 giờ, số tiền thanh toán là hơn 16,2 tỷ động.

Về nguyên tắc, số tiền chi vượt giờ cho giảng viên phải thu hồi, nộp NSNN. Tuy nhiên qua thanh tra cho thấy số lượng giảng viên của các trường còn ít, số lượng học sinh nhiều nên để đảm bảo đủ giờ giảng cho học sinh, bắt buộc các trường phải tăng số giờ giảng theo quy định; mặt khác số tiền trên đã được chi trả hết cho giảng viên. Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét không thu hồi nộp NSNN số tiền chi vượt giờ giảng nêu trên.

Trường ĐH Bách khoa TPHCM ký hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng để hoạt động kinh doanh trong khuôn viên trường không đúng mục đích sử dụng đất được giao. Trong 3 năm (2013-2015), số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng là hơn 43,1 tỷ đồng và đã được hạch toán vào nguồn thu dịch vụ của Trường để chi cho các hoạt động chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị. Hàng năm, Trường đã được ĐHQG TP.HCM phê duyệt quyết toán theo quy định. Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét không thu hồi NSNN số tiền nêu trên.

Nguyễn Hùng