Chỉ Tiến sĩ mới giải được nhiều hơn 5 câu đố bằng tiếng Anh này…

Dân trí Hôm nay chúng tôi mời bạn thử tài giải 10 câu đố bằng tiếng Anh. Bạn thử xem mình có làm được ít nhất 5 trong số 10 câu không nhé. Tác giả câu đố cho biết chỉ những người có bằng Tiến sĩ mới giải được nhiều hơn 5 câu!
 >> Thư giãn với phép đảo chữ cái trong tiếng Anh
 >> Chỉ người cực giỏi tiếng Anh mới đạt điểm tối đa bài trắc nghiệm này

Xuân Vũ

Tổng hợp