Cam kết thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển bền vững

Dân trí Hơn 70 đại biểu đại diện cho các nhà quản lý, giáo viên/hướng dẫn viên và người học của Trung tâm học tập cộng đồng đến từ 10 tỉnh, thành phố trên cả nước, từ Bộ GD&ĐT, Hội Khuyến học Việt Nam, các Viện Nghiên cứu và các đại biểu từ Lào và Campuchia đã cam kết thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua Trung tâm học tập cộng đồng.
>>Chủ tịch Hội Khuyến học Nguyễn Thị Doan: Cần đẩy mạnh phát triển giáo dục bền vững tại các Trung tâm học tập cộng đồng

Ngày 7/10, Hội nghị quốc tế “Thúc đẩy Giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua các Trung tâm học tập cộng đồng” tại thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã kết thúc, Hội nghị đã ra cam kết tiếp tục đẩy mạnh Giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua Trung tâm học tập cộng đồng.

Hội nghị xác định: Đổi mới giáo dục để xây dựng xã hội học tập bền vững cần đề cao/coi trọng vai trò chủ yếu của việc học tập ở cộng đồng. Học tập suốt đời thông qua Trung tâm học tập cộng đồng cần phải được tiến hành trên cơ sở hợp tác và phối kết hợp chặt chẽ của tất các các ban, ngành, đoàn thể, tất cả các lực lượng trong xã hội nhằm góp phần thực hiện Chương trình hành động Giáo dục về phát triển bền vững toàn cầu đến năm 2030 và để đạt được mục tiêu số 4 về Giáo dục trong Chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030.

Chúng tôi đều nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục và học tập suốt đời đối với sự phát triển bền vững của các quốc gia nói chung và của từng cộng đồng nói riêng. Trung tâm học tập cộng đồng chính là nơi cung cấp các hình thức học tập và các cơ hội phát triển khác nhau thông qua giáo dục xóa mù chữ, giáo dục xóa đói, giảm nghèo/tăng thu nhập, giáo dục công dân, giáo dục bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và giáo dục các vấn đề văn hóa-xã hội khác ở cơ sở. Điểm mạnh của Trung tâm học tập cộng đồng trong việc cung cấp các chương trình giáo dục và học tập phù hợp với thực tế của địa phương, với văn hóa, ngôn ngữ của người học, đặc biệt là cho đối tượng thanh niên và người lớn cần được phát huy hơn nữa.

Các đại biểu khẳng định rằng Trung tâm học tập cộng đồng đã và đang đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy Giáo dục vì sự phát triển bền vững và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Tuy nhiên, các Trung tâm học tập cộng đồng hiện nay còn phải đối mặt với nhiều thách thức để có thể đáp ứng các nhu cầu của địa phương. Để thúc đẩy Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở cơ sở, cần thiết và cấp bách phải duy trì, củng cố Trung tâm học tập cộng đồng về mọi mặt để trở thành một mô hình của phát triển cộng đồng bền vững.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Với tư cách của tập thể và cá nhân, các đại biểu cam kết sẽ thúc đẩy và triển khai 6 hành động sau:

1. Đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền và nâng cao nhận thức về ý nghĩa của Giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua Trung tâm học tập cộng đồng và vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng trong việc thúc đẩy Giáo dục vì sự phát triển bền vững;

2. Khuyến khích sự làm chủ của cộng đồng và hoàn thiện cơ chế quản lý phù hợp bảo đảm Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có chất lượng, hiệu quả và bền vững, thực sự trở thành một trường học suốt đời của người lớn, một Trung tâm thông tin-tư vấn góp phần phát triển cộng đồng bền vững.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và giáo viên của Trung tâm học tập cộng đồng bảo đảm chất lượng và hiệu quả của Giáo dục vì sự phát triển bền vững nhằm thu hút ngày càng nhiều người dân đến học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng, đặc biệt các nhóm đối tượng thiệt thòi (phụ nữ, người nghèo, người dân tộc, người khuyết tật và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).

4. Triển khai 5 chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm học tập cộng đồng có chất lượng và hiệu quả (Chương trình Giáo dục pháp luật; Giáo dục phát triển kinh tế-tăng thu nhập: Giáo dục bảo vệ sức khỏe; Giáo dục văn hóa-xã hội và Giáo dục bảo vệ môi trường theo Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhằm cung cấp cho người dân những kiến thức, kỹ năng cơ bản để phát triển bền vững cộng đồng của mình.

5. Tăng cường mạng lưới liên kết, phối hợp để huy động nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực, tin lực) nhằm thúc đẩy Giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua Trung tâm học tập cộng đồng;

6. Hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm tốt trong triển khai Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở cơ sở thông qua việc thiết lập mạng lưới các TTHTCĐ trong bối cảnh học tập suốt đời cho mọi người (trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn, người già, người bị thiệt thòi.v.v…);

Để thúc đẩy Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở cơ sở và tăng cường hơn nữa vai trò của các TTHTCĐ trong việc thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và phát triển cộng đồng bền vững, các đại biểu đề xuất các khuyến nghị sau với Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, Ngành có liên quan và lãnh đạo địa phương các cấp, quan tâm hơn nữa đối với Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở cơ sở. Giáo dục người lớn phải được coi là một bộ phận giáo dục ngày càng quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân. Đổi mới giáo dục để xây dựng xã hội học tập bền vững cần phải coi trọng học tập suốt đời của người lớn tại cộng đồng;

Tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý và các chính sách phù hợp nhằm duy trì, củng cố và phát triển bền vững các TTHTCĐ;

Xây dựng cơ chế phối, kết hợp có hiệu quả để huy động nguồn lực hỗ trợ các hoạt động Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở cơ sở;

Đảm bảo có ít nhất một cán bộ thường trực chuyên trách cho mỗi TTHTCĐ để chịu trách nhiệm về các công việc hằng ngày ở Trung tâm, bao gồm lập kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục vì sự phát triển bền vững ở THTCĐ;

Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, cán bộ, giáo viên/ hướng dẫn viên của TTHTCĐ về Giáo dục vì sự phát triển bền vững bằng cách biên soạn các tài liệu tập huấn có liên quan và tổ chức tập huấn cho họ. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của Trung tâm học tập cộng đồng là yếu tố có ý nghĩa quan trọng bảo đảm số lượng và chất lượng của Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở cơ sở.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Phụ huynh cần làm gì để hạn chế bạo lực học đường?
Phụ huynh cần làm gì để hạn chế bạo lực học đường?

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, báo chí đưa tin về những vụ học trò đánh đập nhau như kẻ thù, hạ nhục bạn bè bằng cách bắt quỳ gối để đấm đá, tát, chửi rủa và quay clip phát trên mạng xã hội. Tôi cảm thấy thực sự xót xa cho các em là nạn nhân vụ ẩu đả, dù phía sau câu chuyện bạo lực này chắc chắn có những nguyên nhân như mâu thuẫn, cãi vã hoặc ghen tức nhau.

Thứ hai, 10/10/2016 - 08:39

Cần có “khoán 10” đối với phát triển giáo dục đại học
Cần có “khoán 10” đối với phát triển giáo dục đại học

(Dân trí) - Giao quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cho các trường sẽ là “khoán 10” đối với phát triển giáo dục đại học. Có và được thực hiện đầy đủ quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của mình, thì các trường sẽ nhanh chóng tự mình nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay.

Thứ hai, 10/10/2016 - 08:25

Đề thi minh họa môn Vật lí: Cần tăng số lượng câu hỏi về ứng dụng
Đề thi minh họa môn Vật lí: Cần tăng số lượng câu hỏi về ứng dụng

(Dân trí) - “Trong đề cần tăng số lượng các câu hỏi về ứng dụng của kiến thức vật lí vào đời sống, thêm câu hỏi về bản chất vật lí” - Đó là ý kiến của thầy Nguyễn Huy Hoàng - THPT Dương Quảng Hàm (Hưng Yên).

Thứ hai, 10/10/2016 - 07:19

Thấy gì từ việc giáo viên dạy thêm bị “xử lý”?
Thấy gì từ việc giáo viên dạy thêm bị “xử lý”?

(Dân trí) - Việc một giáo viên tiểu học ở TPHCM bị “xử lý” vì vi phạm dạy thêm (khi tổ chức dạy thêm mà chưa xin phép, chưa được sự đồng ý của hiệu trưởng) cho thấy sự quyết tâm chặn tiêu cực dạy thêm, học thêm của thành phố. Vậy nhưng, nhiều ý kiến cho rằng sự việc làm tổn thương lòng tự trọng nhà giáo.

Thứ hai, 10/10/2016 - 07:00

Phụ huynh ấm ức vì trường mầm non “áp” đóng tiền khoan giếng
Phụ huynh ấm ức vì trường mầm non “áp” đóng tiền khoan giếng

(Dân trí) - Ngoài các khoản đóng góp theo quy định của Bộ GG&ĐT, những phụ huynh có con em học tại Trường mầm non Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương (Nghệ An) phải còn phải đóng thêm các khoản khác như: tiền mua đàn, tiền để khoan giếng, tiền sửa đồ dùng ...

Chủ nhật, 09/10/2016 - 01:05

Vụ kêu gọi ủng hộ tảng đá 100 triệu đồng: Trường rút chi phí tổ chức chỉ còn 100 triệu đồng
Vụ kêu gọi ủng hộ tảng đá 100 triệu đồng: Trường rút chi phí tổ chức chỉ còn 100 triệu đồng

(Dân trí) - Sau khi công luận có phản ứng về việc Trường THPT Hoài Đức A (Hà Nội) dự kiến tổ chức lễ kỉ niệm thành lập trường với chi phí 1,2 tỉ đồng (trong đó có tảng đá 100 triệu đồng), sau khi tính toán lại, nhà trường rút chi phí xuống còn 100 triệu đồng.

Chủ nhật, 09/10/2016 - 09:44

Thầy Nguyễn Quốc Hùng: Vì sao người Việt kém tiếng Anh?
Thầy Nguyễn Quốc Hùng: Vì sao người Việt kém tiếng Anh?

Việc giảng dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam cần phải có những thay đổi sao cho chất lượng đào tạo ngôn ngữ này được hiệu quả, thiết thực hơn...

Chủ nhật, 09/10/2016 - 09:32

Đôi điều tản mản về lòng tự trọng của học sinh cấp ba
Đôi điều tản mản về lòng tự trọng của học sinh cấp ba

(Dân trí) - Năm 18 tuổi, nếu cá nhân không có tình yêu thương, thì với ít ỏi trải nghiệm và quá nhiều lựa chọn bày ra trước mắt, cá nhân sẽ khó chọn được con đường đúng đắn cho mình.

Chủ nhật, 09/10/2016 - 09:22

“Hoa hậu Thành đạt” ở Mỹ định hướng nghề nghiệp cho sinh viên
“Hoa hậu Thành đạt” ở Mỹ định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

(Dân trí) - Đoàn khoa Kinh tế Đối ngoại, Trường ĐH Kinh tế Luật, ĐH Quốc gia TPHCM vừa tổ chức chương trình “Định hướng nghề nghiệp”. Diễn giả chương trình là chị Di Ái Hồng Sâm - doanh nhân, Hoa hậu Thành đạt Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 2016 (Ms. National United States Woman of Achievement 2016).

Chủ nhật, 09/10/2016 - 09:09

Phụ huynh tố trường lạm thu, hiệu trưởng nói do phụ huynh “tự nguyện”
Phụ huynh tố trường lạm thu, hiệu trưởng nói do phụ huynh “tự nguyện”

(Dân trí) - 17 khoản thu với tổng số tiền phải đóng gần 5 triệu đồng trong đó có rất nhiều khoản phụ huynh cho rằng vô lý nhưng lãnh đạo Trường tiểu học Đông Vệ 2 (TP Thanh Hóa) cho rằng hầu hết do phụ huynh bàn và tự nguyện hỗ trợ nhà trường.

Chủ nhật, 09/10/2016 - 07:18

Cô giáo mở thư viện miễn phí nơi làng quê nghèo
Cô giáo mở thư viện miễn phí nơi làng quê nghèo

(Dân trí) - Gần 9 giờ tối, em Võ Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 7 vẫn đội áo mưa đạp xe đến thư viện nhà cô Phương để đọc sách. Miễn là các em đến, bất kể giờ nào thư viện cũng mở cửa.

Chủ nhật, 09/10/2016 - 05:00

Nữ sinh Hải Dương đọc bức thư hay nhất thế giới trước đại diện 190 nước
Nữ sinh Hải Dương đọc bức thư hay nhất thế giới trước đại diện 190 nước

Nguyễn Thị Thu Trang đã đọc bức thư hay nhất thế giới do em viết trước đại diện 190 quốc gia.

Chủ nhật, 09/10/2016 - 12:20

ĐÁNG QUAN TÂM
Quyết định cho thôi việc với giáo viên xin ra khỏi biên chế
Quyết định cho thôi việc với giáo viên xin ra khỏi biên chế

(Dân trí) - Liên quan đến việc giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xin thôi việc, ra khỏi biên chế, mới đây, Chủ tịch UBND huyện Yên Định đã ban hành quyết định cho thôi việc đối với viên chức ngành giáo dục.

Thứ bảy, 08/10/2016 - 05:00

Chống lạm thu, hãy phá vỡ vỏ bọc “tự nguyện”
Chống lạm thu, hãy phá vỡ vỏ bọc “tự nguyện”

(Dân trí) - Lạm thu học đường là một câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ thôi nóng hổi trên các diễn đàn. Cứ vào đầu mỗi năm học, tình trạng lạm thu ở trường nọ trường kia lại bị báo chí chỉ mặt đặt tên. Nhưng vẫn chưa chấm dứt được những lùm xùm trong thu chi và hóa giải nỗi bức xúc của phụ huynh.

Thứ bảy, 08/10/2016 - 01:00

Từ vụ nam sinh tự tử do bị tung clip: Có thể khởi tố vụ án để răn đe?
Từ vụ nam sinh tự tử do bị tung clip: Có thể khởi tố vụ án để răn đe?

Đối với những đối tượng lì lợm, liên tục tái diễn hành vi đánh bạn, làm nhục bạn thì phải giáo dục các em về mặt pháp luật, có thể truy tố hình sự.

Thứ bảy, 08/10/2016 - 12:10

Khơi gợi tính ham đọc sách ở con trẻ
Khơi gợi tính ham đọc sách ở con trẻ

(Dân trí) - Người lớn chúng ta mải miết với mạng xã hội, với đủ thứ clip giật gân, say sưa quên ăn quên ngủ với đủ trò game thì làm gì có thời gian "vận động" con đọc sách…

Thứ bảy, 08/10/2016 - 11:45

Từ trường phố huyện tới đại bản doanh Google
Từ trường phố huyện tới đại bản doanh Google

Để được gặp, làm việc và học hỏi từ những con người xuất sắc nhất thế giới, để mỗi sản phẩm mình làm ra có đến cả tỷ người dùng, cậu học trò phố huyện Trương Anh Minh đã vượt qua mọi thử thách, tự tin bước thẳng vào đại bản doanh của gã khổng lồ công nghệ Google!

Thứ bảy, 08/10/2016 - 08:54

Trường mẫu giáo nằm lọt giữa 2 đường điện cao thế
Trường mẫu giáo nằm lọt giữa 2 đường điện cao thế

(Dân trí) - Từ vị trí trung tâm huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang), trường Mẫu giáo thị trấn Tân Hiệp bị di dời vào nơi hẻo lánh, nằm lọt thỏm giữa 2 đường điện cao thế 220KV. Đáng nói, tại ngôi trường này có khoảng 300 trẻ đang học tập, sinh hoạt. Mỗi khi trời mưa, thầy cô, phụ huynh đều lo sợ.

Thứ bảy, 08/10/2016 - 08:26

Cảnh cáo nữ sinh đánh bạn tới tấp ở giữa đường
Cảnh cáo nữ sinh đánh bạn tới tấp ở giữa đường

(Dân trí) - Trong clip, hai nữ sinh liên tục xông vào đấm đá và chửi bạn giữa đường, trong khi nhiều bạn khác chứng kiến lại không vào can ngăn. Ngày 7/10, ông Lê Hòa, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề số 10 (TP Huế) xác nhận, hình ảnh những nữ sinh đánh nhau xuất hiện trong clip là học sinh của trường.

Thứ bảy, 08/10/2016 - 07:00

Giáo viên môn Văn đứng lớp môn Sinh
Giáo viên môn Văn đứng lớp môn Sinh

(Dân trí) - Do thiếu giáo viên môn Sinh học nên Trường THCS Diễn Lợi (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã bố trí giáo viên tổ Xã hội đứng lớp hộ trong tiết học này. Vì không đúng chuyên môn nên giáo viên này chỉ quản lý lớp, các học sinh hoặc ngồi chơi hoặc tự nghiên cứu trong giờ Sinh học.

Thứ bảy, 08/10/2016 - 12:05

Trường ĐH Sài Gòn sẽ cấp lại bằng cho nữ sinh viên bị ghi là “ông”
Trường ĐH Sài Gòn sẽ cấp lại bằng cho nữ sinh viên bị ghi là “ông”

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí, TS. Mỵ Giang Sơn - Trưởng Phòng đào tạo Trường ĐH Sài Gòn cho biết sau khi kiểm tra lại các văn bản quy định, nhà trường đã cấp sai nên sẽ có trách nhiệm cấp lại bằng cho nữ sinh viên bị ghi sai giới tính thành “ông”.

Thứ sáu, 07/10/2016 - 05:15

Bộ GD&ĐT phản hồi về Thông tư 22
Bộ GD&ĐT phản hồi về Thông tư 22

(Dân trí) - “Quy định về hồ sơ đánh giá theo Thông tư 22 có sự thay đổi đáng kể. Theo đó, thay vì có 5 loại như trước đây, nay gồm có: Học bạ và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Trước khi thông tư 22 có hiệu lực, Bộ GD&ĐT sẽ quy định mẫu “Học bạ” và “Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp”.

Thứ sáu, 07/10/2016 - 03:55

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Không thi tuyển đầu vào với trình độ thạc sĩ
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Không thi tuyển đầu vào với trình độ thạc sĩ

(Dân trí) - Từ năm 2016, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tiến hành tuyển sinh theo phương thức xét tuyển các chương trình đào tạo cao học định hướng nghiên cứu (thạc sĩ khoa học) cho những ngành kỹ thuật, công nghệ.

Thứ sáu, 07/10/2016 - 02:06

Chủ tịch Hội Khuyến học Nguyễn Thị Doan: Cần đẩy mạnh phát triển giáo dục bền vững tại các Trung tâm học tập cộng đồng
Chủ tịch Hội Khuyến học Nguyễn Thị Doan: Cần đẩy mạnh phát triển giáo dục bền vững tại các Trung tâm học tập cộng đồng

(Dân trí) - Sáng nay 7/10, tại Hòa Bình, Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ GD&ĐT, Viện học tập suốt đời của UNESCO, Viện nghiên cứu phát triển xã hội học tập (RIDLS) đã tổ chức hội nghị quốc tế “Thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua Trung tâm học tập cộng đồng”.

Thứ sáu, 07/10/2016 - 01:06