Thứ bảy, 23/05/2020 - 13:37

Bạc Liêu tổ chức đại hội Hội Khuyến học các cấp nhiệm kỳ mới

Dân trí

Ngày 22/5, Bạc Liêu tổ chức đại hội đại biểu Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, bắt đầu từ cấp cơ sở.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, vừa qua, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu đã cho phép Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổ chức “Đại hội đại biểu Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Qua xây dựng kế hoạch, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã chọn 2 xã, trong đó xã Phong Thạnh Đông (thị xã Giá Rai) là địa phương đầu tiên làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội cơ sở.

Bạc Liêu tổ chức đại hội Hội Khuyến học các cấp nhiệm kỳ mới - 1

Hội Khuyến học xã Phong Thạnh Đông (thị xã Giá Rai) là cơ sở đầu tiên tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 của tỉnh Bạc Liêu.

Tại đại hội, Hội Khuyến học xã Phong Thạnh Đông đã báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2020, với nhiệm vụ trọng tâm “phát triển rộng lớn phong trào khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả hội viên, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng xã Phong Thạnh Đông thành một xã hội học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời”.

Hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục thực hiện “Xây dựng xã hội học tập” và “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”…

Ban chấp hành Hội Khuyến học xã Phong Thạnh Đông phấn đấu đến năm 2025 có 100% cán bộ của Hội được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; 100% hội viên được tuyên truyền các nội dung trên; 90% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”; 100% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập” của số dòng họ đăng ký; 100% cộng đồng ấp được tái công nhận “Cộng đồng học tập”; 100% các cơ quan, trường học, đơn vị, tái công nhận “ Đơn vị học tập”.

Các đại biểu dự đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ khóa mới…; Đại hội đã được lãnh đạo Hội Khuyến học cấp trên đánh giá thành công tốt đẹp.

Được biết, theo kế hoạch của tỉnh Bạc Liêu, Hội Khuyến học cấp xã sẽ đại hội từ tháng 4 đến tháng 8/2020; đại hội Hội Khuyến học cấp huyện trong 9 và tháng 10/2020; đại hội Hội Khuyến học cấp tỉnh trong tháng 11/2020.

Huỳnh Hải

Mới nhất

Đáng quan tâm