37,5% giảng viên chưa có công bố quốc tế ISI/Scopus

Dân trí Số lượng các công bố quốc tế của các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học còn khá khiêm tốn. Trong đó có 37,5% giảng viên chưa có công bố quốc tế ISI/Scopus. Số các giảng viên có công bố quốc tế ISI/Scopus trên 5 bài chỉ có 34,2%. Con số này nói lên mức độ hội nhập với trình độ quốc tế của các nhà khoa học Việt Nam.
>>Đầu tư manh mún làm cản trở hoạt động nghiên cứu của trường đại học
>>Độc đáo mô hình đào tạo nhân tài thành công ở Việt Nam
>>Mô hình “Đại học thông minh nhất hiện nay”: Việt Nam có theo kịp?

Đó là một trong những kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu thực hiện Đề tài mã số KHGD/16-20.ĐT.032 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” đã thực hiện khảo sát ở hơn 40 trường đại học trong cả nước.

Nhóm nghiên cứu do GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội làm trưởng nhóm.

58,8% giảng viên tham gia nhóm nghiên cứu

Theo kết quả khảo sát của nhóm thực hiện đề tài với 216 giảng viên với

Chính sách về nhóm nghiên cứu (NNC)

Tại Quyết định 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nhân lực khoa học công nghệ trong nước và nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước trong đó một trong những mục tiêu là hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 50 NNC (giai đoạn 2016-2020) và 80 NNC (giai đoạn 2021-2015) nhằm hình thành các NNCM đủ sức giải quyết những vấn đề KH&CN lớn của đất nước.

thành phần trong đó TS: 42,1%, TSKH: 2,3%, PGS: 9,7% và GS: 4,6% ở 40 trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn cả nước, với tỷ lệ 69% là nam, kết quả cho thấy có 58,8% (127/216) khẳng định đang tham gia các nhóm nghiên cứu (NNC).

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê, tính đến năm học 2016-2017 đã có 491 nhóm giảng dạy - nghiên cứu được thành lập tại các cơ sở đào tạo, trong đó cơ sở đào tạo có nhiều nhóm giảng dạy - nghiên cứu nhất là: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (127 nhóm), tiếp đến là các trường: Đại học Tây Nguyên (42 nhóm), Đại học Đà Nẵng (36 nhóm), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (30 nhóm), Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (24 nhóm), Đại học Quốc gia Hà Nội (29 NNC mạnh). Trên cơ sở khảo sát từ 142/271 trường đại học, hiện nay trong hệ thống các trường đại học đã hình thành 945 NNC, một trường đại học có trung bình 7 NNC.

Các kết quả khảo sát cũng ghi nhận trong số ý kiến của 216 giảng viên, có 29,1% là các trưởng NNC, cho biết đã tham gia 64 NNC mới được thành lập trong vòng 5 năm từ 2013 trở lại đây.

Số NNC tăng mạnh trong năm 2017 với 17/64 nhóm. Điều này có thể lý giải bởi áp lực của yêu cầu về công bố quốc tế với độ ngũ giảng viên và NCS.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho hay, quy chế đào tạo tiến sỹ năm 2017 mới ban hành yêu cầu giảng viên hướng dẫn và NCS đều phải có công bố quốc tế là nguyên nhân quan trọng thúc đẩy sự hình thành các NNC mới trong những năm gần đây.

Thông qua NNC, chất lượng đào tạo tiến sỹ và chất lượng đội ngũ đã tăng lên từng bước. Các kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 77,78% các giảng viên tham gia các NNC đã có các công bố trên các tạp chí ISI/Scopus trong khi con số này đối với các giảng viên không thuộc các NNC chỉ là 48,31%,

23,02% giảng viên tham gia các NNC có các sản phẩm đạt giải thưởng KH&CN, 44,44% có sản phẩm KH&CN hoàn chỉnh, có thể chuyển giao công nghệ và thương mại hóa. Đây là tỷ lệ khá cao nếu so với các giảng viên không tham gia các NNC (13,48% và 30,34%).

37,5% giảng viên chưa có công bố quốc tế ISI/Scopus - 1
Biểu đồ so sánh một số tiêu chí giữa các giảng viên tham gia/không tham gia NNC.

Năm 2013, tổng công bố quốc tế của cả Việt Nam hết sức khiêm tốn, chỉ ở mức 2309 bài. Tuy nhiên, theo thống kê mới đây nhất của nhóm NC độc lập của ĐH Duy Tân, tính từ 2017 đến thời điểm công bố vào tháng 6/2018, chỉ riêng các công bố quốc tế của 30 trường đại học Việt Nam hàng đầu trong danh sách này đã đạt 10.515 bài, và hơn cả giai đoạn 5 năm trước đó 2011-2015, khi đó toàn Việt Nam, trong 5 năm mới có 10.034 bài.

Nếu chỉ tính riêng các công bố quốc tế thuộc Scopus, trong vòng 10 năm trở lại đây (2009-2018), số lượng các công bố quốc tế của Việt Nam đã tăng gần 5 lần, từ 1.764 bài năm 2009 đã tăng lên đến 8.234 bài năm 2018. Có thể nhận thấy, sự gia tăng của các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học tỷ lệ thuận với sự gia tăng số lượng công bố quốc tế.

37,5% giảng viên chưa có công bố quốc tế ISI/Scopus - 2

Tốc độ tăng công bố Scopus của Việt Nam giai đoạn 2009-2018. (Nguồn: Cơ sở dữ liệu Scopus, truy cập ngày 7/1/2019)

Các thống kê từ nguồn dữ liệu của ISI và Scopus cho thấy một số trường đại học như: ĐHQG Hà Nội, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Duy Tân … là những đơn vị đào tạo – nghiên cứu có số lượng công bố quốc tế và tổng số trích dẫn của các bài báo quốc tế đứng top đầu tại Việt Nam.

Cũng theo kết quả khảo sát cho thấy, lĩnh vực nghiên cứu của các NNC cũng không đồng đều và có sự chênh lệch khá lớn tập trung nhiều nhất vào 3 lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn.

37,5% giảng viên chưa có công bố quốc tế ISI/Scopus - 3

Biểu đồ phân bố lĩnh vực nghiên cứu của các NNC.

Các trường đại học chưa quyết liệt để đầu tư cho các NNC

Qua khảo sát về thực trạng phát triển, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho biết, bên cạnh những mặt đạt được của nhóm NNC trong thời gian qua thì vẫn còn một số tồn tại và hạn chế:

Thứ nhất, thiếu cán bộ khoa học đầu ngành dẫn dắt NNC. Kết quả khảo sát mới cho thấy trong số các cán bộ được hỏi mới có 75% các NNC là do các GS, PGS dẫn dắt. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát đánh cho thấy 96% cho rằng vai trò dẫn dắt của người trưởng nhóm rất quan trọng, 97,6% cho rằng bên cạnh người trưởng nhóm, chất lượng các thành viên tham gia NNC cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển NNC.

Thứ hai, số lượng các công bố quốc tế của các NNC còn khá khiêm tốn. Trong đó có 37,5% số thầy cô được hỏi chưa có công bố quốc tế ISI/Scopus. Số các giảng viên có công bố quốc tế ISI/Scopus trên 5 bài chỉ có 34,2%. Con số này nói lên mức độ hội nhập với trình độ quốc tế của các nhà khoa học Việt Nam.

Thứ ba, nguồn lực đầu tư cho các NNC còn hạn chế, có đến 93,7% số người được hỏi cho rằng kinh phí để đầu tư cho NNC có vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì và phát triển NNC.

Ví dụ, Đại học Quốc gia Hà Nội sau 5 năm ban hành chính sách về NNCM từ 2013 đến nay, các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội như Trường Đại học Công nghệ mới hỗ trợ mỗi NNCM 50 triệu/năm; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hỗ trợ mỗi NNCM 30 triệu/năm, một số trường chưa có chính sách cụ thể...

Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư cho nghiên cứu trong các trường đại học hiện nay còn rất thiếu hoặc không đồng bộ.

Thứ tư, về phía quản lý nhà nước và các trường đại học, còn thiếu các chính sách cụ thể và đủ mạnh để hỗ trợ và thúc đẩy sự hình thành và phát triển các NNC trong các trường đại học.

Nguyên nhân chính của những hạn chế tồn tại nêu trên trước hết xuất phát từ chủ quan các cán bộ giảng viên còn chưa ý thức được đầy đủ việc gắn kết công tác đào tạo với nghiên cứu, và chưa ý thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn thông qua NNC.

Chính sách hỗ trợ, khuyến khích của các trường đại học cho các NNC chưa có, chưa cụ thể, hoặc còn chưa đáng kể, hay nói cách khác là chính các trường đại học cũng chưa có những giải pháp quyết liệt để đầu tư cho các NNC.

Có đến 16,7% các cán bộ giảng viên được hỏi trả lời chưa từng tham gia hội nghị quốc tế nào (được tổ chức ở trong cũng như ngoài nước).

Chúng ta có thể nắm bắt được những cơ hội của của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, không chỉ cần nguồn nhân lực chất lượng cao mà cần có nhân tài. Lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thu hút được nhân tài.

Chính vì vậy, các NNC cũng không là ngoại lệ và vấn đề thu hút nhân tài cũng là thách thức lớn đặt ra với các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay” – GS Đức nhấn mạnh.

Nhà nước cần có chính sách thúc đẩy các NNC

Nhóm nghiên cứu (NNC) được coi là tế bào của hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo. Việc xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học có ý nghĩa quan trọng, then chốt trong việc nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ và chất lượng đào tạo của nhà trường.  

Qua khảo sát thực tiễn hoạt động của các nhóm nghiên cứu, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước và các trường đại học nhà nước cần sớm ban hành những chính sách cụ thể, đồng bộ và đủ mạnh để hỗ trợ và thúc đẩy sự hình hành phát triển các NNC trong các trường đại học hiện nay.

Các NNC cũng có quy mô, trình độ và thành tích đào tạo, nghiên cứu khác nhau, khả năng kết nối, hợp tác trong ngoài nước rất khác nhau, do vậy khi ban hành các tiêu chí và xem xét mức đầu tư cho NNC cũng cần quy định phù hợp với từng đối tượng, cấp độ để đảm bảo đầu tư không lãng phí, tránh cào bằng và đem lại hiệu quả cao nhất.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Còn chuộng thành tích, còn “xin điểm”
Còn chuộng thành tích, còn “xin điểm”

(Dân trí) - Tôi có những đồng nghiệp thường xuyên tắt điện thoại mỗi mùa thi, có những người thẳng thừng từ chối chuyện sửa điểm, nâng điểm. Nhưng đổi lại là lời dèm pha “không biết thương trò”, “điểm số trong tay mà không biết tận dụng”, “nâng cho trò một vài điểm có chết ai đâu”…

Thứ tư, 01/05/2019 - 06:49

Quan chức trong nội các Tổng thống Donald Trump học ở trường ĐH danh tiếng nào?
Quan chức trong nội các Tổng thống Donald Trump học ở trường ĐH danh tiếng nào?

(Dân trí) - Mặc dù một số thành viên trong nội các của Tổng thống Trump không phục vụ trong các lĩnh vực mà họ có chuyên môn học vấn nhưng tất cả họ đều tốt nghiệp các đại học tên tuổi, một trong số đó xuất thân từ những đại học danh giá nhất Mỹ cũng như thế giới.

Thứ tư, 01/05/2019 - 06:32

Học sinh phải đi học bù vào đúng dịp nghỉ lễ
Học sinh phải đi học bù vào đúng dịp nghỉ lễ

(Dân trí) - Trong khi học sinh cả nước được nghỉ lễ 30/4 thì học sinh ở khối lớp 9 trường THCS An Vinh (xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) vẫn tiếp tục đến trường học tập.

Thứ ba, 30/04/2019 - 09:41

Hà Nội công bố danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học được cấp phép
Hà Nội công bố danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học được cấp phép

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công khai danh sách các Trung tâm tư vấn du học, Trung tâm ngoại ngữ tin học và Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng được cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố tính đến ngày 26/4/2019.

Thứ ba, 30/04/2019 - 01:52

Mẹ xin lỗi các con
Mẹ xin lỗi các con

(Dân trí) - Sáng nay, hai cậu con trai của tôi năn nỉ mẹ chở đi nhà sách. Chúng bảo lâu rồi mẹ không chở đi mua sách. Chúng cứ cầm tay tôi mong mẹ hãy đồng ý. Nhìn các con hào hứng mà tôi thấy xấu hổ với chính bản thân mình…

Thứ ba, 30/04/2019 - 01:35

PGS.TS Lê Hoàng Sơn với cách "tạo ra" 70 bài báo quốc tế ISI
PGS.TS Lê Hoàng Sơn với cách "tạo ra" 70 bài báo quốc tế ISI

(Dân trí) - Hơn 10 năm tham gia nghiên cứu khoa học, PGS.TS Lê Hoàng Sơn đã công bố 125 công trình trong đó có 70 bài đăng trên các tạp chí nước ngoài trong danh mục ISI, 5 sách giáo trình và chuyên khảo các loại, tham gia hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học và thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khai phá tri thức.

Thứ ba, 30/04/2019 - 08:37

Người dân đóng góp công sức xây trường cho học sinh vùng cao
Người dân đóng góp công sức xây trường cho học sinh vùng cao

(Dân trí) - Mặc dù đang là những ngày nghỉ lễ, nhưng người dân địa phương vẫn miệt mài lao động trên công trình xây dựng điểm trường mầm non “Vì trẻ em vùng cao” tại huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa).

Thứ ba, 30/04/2019 - 07:53

Kinh nghiệm quốc tế xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học
Kinh nghiệm quốc tế xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học

(Dân trí) - Việc xây dựng nhóm nghiên cứu (NNC) mạnh trong các trường đại học chính là một trong những giải pháp quan trọng, then chốt góp phần thiết thực triển khai đổi mới giáo dục đại học một cách căn bản và toàn diện theo hướng chất lượng, hiệu quả và hội nhập với các chuẩn mực quốc tế.

Thứ ba, 30/04/2019 - 07:35

Những ngôi trường kỳ lạ ít ai nghĩ có tồn tại trên thế giới
Những ngôi trường kỳ lạ ít ai nghĩ có tồn tại trên thế giới

(Dân trí) - Những ngôi trường có một không hai, tưởng chừng chỉ xuất hiện trong các bộ phim nhưng hoá ra lại tồn tại ngay giữa cuộc sống thực.

Thứ ba, 30/04/2019 - 06:26

Sau nghỉ lễ, Hà Nội “chốt” nguyện vọng vào lớp 10
Sau nghỉ lễ, Hà Nội “chốt” nguyện vọng vào lớp 10

(Dân trí) - Ngày 3/5 là hạn cuối cùng để học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2019 của Hà Nội đăng ký nguyện vọng. Đây là kì thi có tính cạnh tranh cao, với khoảng 62% thí sinh được vào trường công lập.

Thứ ba, 30/04/2019 - 05:09

Những đề Văn “lạ” và “chất” của TPHCM
Những đề Văn “lạ” và “chất” của TPHCM

(Dân trí) - Với sự thay đổi tích cực trong dạy học môn Văn, nhiều năm gần đây TPHCM đã "mạnh tay" trong việc đổi mới đề Văn trong nhiều kỳ thi. Nhiều đề thi của thành phố được đánh giá vừa "'lạ" vừa "chất" đầy tư duy.

Thứ ba, 30/04/2019 - 12:52

Cách chức Hiệu trưởng tự ý bớt xén tiền hỗ trợ của học sinh nghèo
Cách chức Hiệu trưởng tự ý bớt xén tiền hỗ trợ của học sinh nghèo

(Dân trí) - Trước việc tự ý bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo theo Nghị định của Chính phủ, nữ Hiệu trưởng đã bị kỷ luật Cách chức.

Thứ hai, 29/04/2019 - 05:27

ĐÁNG QUAN TÂM
“Chuyện đỗ đạt” của Đạt: Học bổng tiến sĩ toàn phần 8,4 tỷ đồng từ Mỹ
“Chuyện đỗ đạt” của Đạt: Học bổng tiến sĩ toàn phần 8,4 tỷ đồng từ Mỹ

(Dân trí) - Người ta hay trêu Đạt, cái tên nói lên tất cả. Còn với Đỗ Trọng Đạt mọi thứ mới chỉ bắt đầu cho một giấc mơ lớn của cuộc đời. Đầu năm nay, chàng trai Thái Bình đã xuất sắc đỗ học toàn phần chương trình Tiến sĩ Thống kê với tổng trị giá 8,4 tỷ đồng cho 5 năm từ Đại học Michigan danh tiếng Hoa Kỳ.

Thứ hai, 29/04/2019 - 08:54

Cuba cấp 15 học bổng toàn phần diện Hiệp định cho sinh viên Việt năm 2019
Cuba cấp 15 học bổng toàn phần diện Hiệp định cho sinh viên Việt năm 2019

(Dân trí) - Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam vừa phát thông báo sẽ cấp 15 suất học bổng toàn phần đào tạo trình độ đại học của Chính phủ Cuba cấp cho Việt Nam năm học 2019-2020.

Thứ hai, 29/04/2019 - 06:22

Nỗi niềm khi dạy lớp chọn
Nỗi niềm khi dạy lớp chọn

(Dân trí) - Năm nay, tôi may mắn vì mình được dạy ở lớp chọn. Đây là lớp tập trung rất nhiều học sinh khá giỏi. Phải nói các em tiếp thu bài khá tốt. Mỗi khi lên lớp, thầy và trò đều rất hào hứng, sôi nổi. Tôi từng rất vui và hạnh phúc khi được dạy ở lớp này.

Thứ hai, 29/04/2019 - 04:20

Hà Nội: Một số trường “hot” tuyển sinh lớp 6 ra sao?
Hà Nội: Một số trường “hot” tuyển sinh lớp 6 ra sao?

(Dân trí) - Yêu cầu 5 năm học sinh giỏi, làm bài thi bằng phương pháp trắc nghiệm (kể cả môn Tiếng Việt), điểm kiểm tra cuối kì môn Toán - Văn lớp 4, 5 phải đạt 9 điểm… là một trong số những điểm mới của phương thức tuyển sinh vào lớp 6 ở một số trường “hot” tại Hà Nội.

Thứ hai, 29/04/2019 - 12:30

Bộ GD&ĐT trả lời về chế độ cho giáo viên khi chuyển sang làm công tác khác
Bộ GD&ĐT trả lời về chế độ cho giáo viên khi chuyển sang làm công tác khác

(Dân trí) - Cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét để tăng thêm các chế độ cho đội ngũ giáo viên đặc biệt là đội ngũ giáo viên đứng lớp do bố trí lại biên chế được chuyển sang làm công tác khác sẽ có sự chênh lệch về thu nhập do không còn hưởng các chế độ phụ cấp khi đứng lớp? (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai).

Chủ nhật, 28/04/2019 - 05:31

Yêu con thì hãy yêu… bạn của con
Yêu con thì hãy yêu… bạn của con

(Dân trí) - Chủ nhật tuần trước, đang học bài thì con tôi hớn hở chạy ra khoe với mẹ là bố bạn ngồi bên cạnh vừa gọi điện xin phép bố con, trưa nay cho con đi chơi với các bạn. Hôm trước, bạn cũng mời con và 7 bạn nữa nhưng con từ chối vì sợ bố mẹ không đồng ý.

Chủ nhật, 28/04/2019 - 02:21

Kiến nghị xây dựng một chính sách quốc gia về giáo dục mở
Kiến nghị xây dựng một chính sách quốc gia về giáo dục mở

(Dân trí) - Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vùa tổ chức Tọa đàm về “Tài nguyên giáo dục mở với việc học tập suốt đời của người lớn”. GS-TS-NGUT Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì buổi tọa đàm.

Chủ nhật, 28/04/2019 - 12:01

Giáo viên không nên soạn sẵn đề cương cho trò
Giáo viên không nên soạn sẵn đề cương cho trò

(Dân trí) - Đã đến lúc chúng ta cần phải đổi mới lại cách kiểm tra, thi cử. Hãy để các em ý thức được việc học của mình. Nếu giáo viên soạn sẵn đề cương thì trò sẽ không bao giờ chịu học bài. Từ đó mà tạo cho các em kiểu học đối phó, học vẹt rất đáng sợ.

Chủ nhật, 28/04/2019 - 06:24

Mỹ: Học sinh được dạy kỹ năng sống bao gồm cách hành xử khi bị cảnh sát bắt
Mỹ: Học sinh được dạy kỹ năng sống bao gồm cách hành xử khi bị cảnh sát bắt

(Dân trí) - Một trường học tại Mỹ đã tổ chức hội thảo hướng dẫn học sinh những kỹ năng trong cuộc sống trưởng thành như cách thay lốp xe, nấu ăn, quản lý tài chính và thậm chí là cách hành xử khi bị cảnh sát bắt.

Chủ nhật, 28/04/2019 - 06:00

Cô học trò nghèo đạt giải Nhất môn Giáo dục công dân kỳ thi HSG tỉnh Nghệ An
Cô học trò nghèo đạt giải Nhất môn Giáo dục công dân kỳ thi HSG tỉnh Nghệ An

(Dân trí) - Học giỏi các môn tự nhiên, Kim Thoa bất ngờ giành giải Nhất môn thi Giáo dục công dân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An khối lớp 11 vừa qua khiến cả thầy trò Trường THPT Kim Liên sửng sốt.

Chủ nhật, 28/04/2019 - 01:06

Băn khoăn đề Văn dài cả trang viết về “hành trình” của Khá “bảnh”
Băn khoăn đề Văn dài cả trang viết về “hành trình” của Khá “bảnh”

(Dân trí) - Đề Văn kiểm tra học kỳ 2, khối 12 của Trường THPT Mường Bú (Sơn La) giành nguyên một trang A4 viết về "hành trình" của nhân vật "Khá" bảnh. Dù đề đặt ra nhằm phê phán nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 12:47

Cựu Bộ trưởng Giáo dục: "Gian lận thi cử là tội ăn cắp, hành vi xấu nhất"
Cựu Bộ trưởng Giáo dục: "Gian lận thi cử là tội ăn cắp, hành vi xấu nhất"

(Dân trí) - Cựu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, giáo sư, viện sĩ Phạm Minh Hạc cho rằng: "Gian lận thi cử, nếu trong xã hội gọi là tội ăn cắp, hành vi này là hành vi xấu nhất trong xã hội. Trong khi đó, đây lại là ăn cắp trong nhà trường. Tôi nghĩ Đại hội XIII tới phải xem xét lại toàn bộ ngành giáo dục…".

Thứ bảy, 27/04/2019 - 11:16