Thứ sáu, 14/08/2015 - 13:56

Trường Đại học Tài Chính - Quản trị kinh doanh công bố phương thức xét tuyển năm 2015

Năm 2015, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh thực hiện tuyển sinh theo hai phương thức: Xét tuyển trên cơ sở kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (cụm thi do đại học chủ trì) và xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông.

 

Trường Đại học Tài Chính - Quản trị kinh doanh công bố phương thức xét tuyển năm 2015 - 1

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh là cơ sở đào tạo đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính đóng tại khu vực miền Bắc. Trường được thành lập năm 1965, với bề dày 50 năm xây dựng và phát triển, Trường có thế mạnh truyền thống trong đào tạo lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, cung cấp nguồn nhân lực cho ngành Tài chính và cho xã hội.

* Về học phí: Mức thu theo quy định đối với đại học công lập: Dự kiến khoảng 3 triệu đồng/kỳ.

* Trường có chổ ở ký túc xá cao cấp cho sinh viên.

1. Phương thức 1: Xét tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 cụm thi do đại học chủ trì cụ thể như sau:

1.1. Đối tượng:

- Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì.

- Đã tốt nghiệp THPT;

1.2.Tổ hợp môn thi xét tuyển và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Trường xét tuyển các tổ hợp môn thi theo khối thi truyền thống: Khối A (Toán, Vật Lý, Hóa học), Khối A1(Toán, Vật Lý, Tiếng Anh), Khối D1(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) đối với tất cả các ngành đào tạo.

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển: 15.00 điểm đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển nêu trên, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống.

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT ở trên là điểm không nhân hệ số và áp dụng cho học sinh phổ thông khu vực 3, mức chênh lệch điểm giữa các nhóm đối tượng kế tiếp  là 1.0 điểm; giữa các khu vực kế tiếp là 0.5 điểm.

            1.3. Nguyên tắc xét tuyển:

- Thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng ghi rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển. Các nguyện vọng (từ 1 đến 4) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.

- Điểm trúng tuyển theo Khối thi và theo ngành đào tạo.

- Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, Nhà trường ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm TBC cao hơn của 3 môn theo khối thi đăng ký, theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

+ Khối A: Toán (ưu tiên 1) – Vật lý (ưu tiên 2) – Hóa học (ưu tiên 3)

+ Khối A1: Tiếng Anh (ưu tiên 1) – Toán (ưu tiên 2) – Vật lý (ưu tiên 3)

+ Khối D1: Tiếng Anh (ưu tiên 1) – Toán (ưu tiên 2) – Ngữ văn (ưu tiên 3)

1.4. Chỉ tiêu xét tuyển:

 

STT Tên ngành đào tạo

 

ngành

 

 

Khối

thi

 

 

Chỉ tiêu

xét tuyển

 

 

Ghi chú

 

 

Hệ đại học chính quy

 

 

 

 

1120

 

 

 

 

1

 

 

Kế toán

 

 

D340301

 

 

A, A1, D1

 

 

560

 

 

 

 

2

 

 

Kiểm toán

 

 

D340302

 

 

A, A1, D1

 

 

56

 

 

 

 

3

 

 

Tài chính - Ngân hàng

 

 

D340201

 

 

A, A1, D1

 

 

280

 

 

 

 

4

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

D340101

 

 

A, A1, D1

 

 

168

 

 

 

 

5

 

 

Hệ thống thông tin quản lý

 

 

D340405

 

 

A, A1, D1

 

 

56

 

 

 

 

1.5. Thủ tục xét tuyển:

* Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển ghi rõ đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (theo mẫu của trường);

- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I có đóng dấu đỏ của trường đại học chủ trì cụm thi;

- Bản sao bằng tốt nghiệp(có chứng thực) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp THPT);

- Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có- có chứng thực);

- 02 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc;

- 02 ảnh màu 4x6 (Trong thời hạn 6 tháng, ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh);

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng.

2. Phương thức 2: Xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2015 theo kết quả học tập THPT cụ thể như sau:

2.1. Điều kiện xét tuyển:

- Học sinh đã tốt nghiệp THPT; hạnh kiểm khá trở lên;

- Điểm trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của từng môn học (gọi tắt là điểm TBC) trong 03 năm học THPT theo các tổ hợp xét tuyển (các khối thi truyền thống) sau:

+ Khối A ( Toán, Vật Lý, Hóa học)

+ Khối A1(Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)

+ Khối D1(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

đạt từ 6,0 trở lên (làm tròn đến hai chữ số thập phân) và áp dụng đối với tất cả các ngành.

            2.2. Nguyên tắc xét tuyển:

- Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = (TBC môn 1 + TBC môn 2 + TBC môn 3) + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên bao gồm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

- Điểm sàn trúng  tuyển vào trường theo tổng chỉ tiêu, sau đó xét điểm trúng tuyển theo ngành đăng ký xét tuyển. Thí sinh không đủ điểm vào ngành đăng ký  xét tuyển sẽ được nhà trường gọi nhập học các ngành có điểm trúng tuyển thấp hơn.

- Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, Nhà trường ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm TBC cao hơn của 3 môn theo khối thi đăng ký, theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

+ Khối A: Toán (ưu tiên 1) – Vật lý (ưu tiên 2) – Hóa học (ưu tiên 3)

+ Khối A­1: Tiếng Anh (ưu tiên 1) – Toán (ưu tiên 2) – Vật lý (ưu tiên 3)

+ Khối D1: Tiếng Anh (ưu tiên 1) – Toán (ưu tiên 2) – Ngữ văn (ưu tiên 3)

2.3. Chỉ tiêu xét tuyển:

 

STT Tên ngành đào tạo

 

ngành

 

 

Khối

thi

 

 

Chỉ tiêu

xét tuyển

 

 

Ghi chú

 

 

Hệ đại học chính quy

 

 

 

 

480

 

 

 

 

1

 

 

Kế toán

 

 

D340301

 

 

A, A1, D1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Kiểm toán

 

 

D340302

 

 

A, A1, D1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Tài chính - Ngân hàng

 

 

D340201

 

 

A, A1, D1

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

D340101

 

 

A, A1, D1

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Hệ thống thông tin quản lý

 

 

D340405

 

 

A, A1, D1

 

 

 

 

 

 

2.4. Thủ tục xét tuyển:

* Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường);

- Bản sao học bạ THPT(có chứng thực);

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (có chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp THPT);

- Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có- có chứng thực);

- 02 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc;

- 02 ảnh màu 4x6 (Trong thời hạn 6 tháng, ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh);

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng.

Các hồ sơ không đúng quy định sẽ không được xét tuyển. Thí sinh không được phép rút lại hồ sơ xét tuyển đã nộp.

            3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00’ngày 01/08/2015 đến 17h00’ngày 20/08/2015 (trường hợp thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh thì tính theo ngày gửi được đóng dấu trên phong bì).

* Địa điểm nộp hồ sơ:

- Địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

(Km18, QL5A, Hà Nội - Hải Phòng, cách địa phận Hà Nội 3km).

- Điện thoại: 04 3 6590.459 – 0321 3 980.756

- Website: http://www.tcqtkd.edu.vn