Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị chính thức thành lập

(Dân trí) - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị được chính thức công bố thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề và Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị.

Ngày 19/11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ công bố thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, theo Quyết định số 765/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị là trường công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Trị, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ LĐ-TB&XH; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo điều lệ trường cao đẳng và quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị chính thức thành lập - 1

Đại diện Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trao quyết định thành lập cho lãnh đạo trường

Trường có nhiệm vụ đào tạo theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động.

Trường cũng nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ nâng cao chất lượng; hợp tác liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ …theo quy định của pháp luật.

Tại buổi lễ, ông Bùi Kim Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã trao Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị cho lãnh đạo nhà trường.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị chính thức thành lập - 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Lê Thiên Vinh giữ chức hiệu trưởng; ông Lê Văn Thông giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị. Ảnh: Hồng Hà

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: Đào tạo nghề có vai trò, vị trí quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực của đất nước và của mỗi ngành, mỗi địa phương. Những năm qua, tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xem phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ cấp bách trước mắt cũng như chiến lược lâu dài, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hoàng Nam đề nghị lãnh đạo nhà trường sớm ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, triển khai thực hiện sắp xếp các khoa, phòng và các đơn vị trực thuộc; tổ chức, bố trí đội ngũ viên chức, giáo viên theo vị trí việc làm để trường đi vào hoạt động.

Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra; đa dạng hóa các loại hình đào tạo để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Xây dựng chiến lược dài hạn, kế hoạch cụ thể để trường trở thành một cơ sở đào tạo có thương hiệu tốt, đào tạo chất lượng theo nhu cầu của thị trường, của xã hội.

Đẩy mạnh hợp tác và liên kết với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương để thực hiện đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.