Thứ sáu, 09/09/2016 - 09:17

TPHCM: Chấn chỉnh tiết sinh hoạt lớp

Dân trí

Các trường phải chấn chỉnh thực trạng tiết sinh hoạt lớp đang được giáo viên chủ nhiệm sử dụng để thực hiện các nội dung như: xử phạm các học sinh vi phạm, thông báo công tác hành chánh của nhà trường (thu học phí, thông báo các hoạt động nhà trường)…

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp gửi các trường. Lãnh đạo Sở đề cập thực trạng hiện tại tiết sinh hoạt lớp được giáo viên chủ nhiệm (GVCN) sử dụng để thực các nội dung như: xử phạm các học sinh vi phạm, thông báo công tác hành chánh của nhà trường (thu học phí, thông báo các hoạt động nhà trường)…

Đây là dạng hoạt động giáo dục tập thể, là một hình thức tổ chức tự quản cho học sinh và là một trong những biện pháp cơ bản góp phần xây dựng tập thể học sinh đoàn kết. Thông qua các giờ sinh hoạt lớp, nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

Sở yêu cầu các trường tổ chức tiết sinh hoạt lớp phải đảm bảo giao lưu dưới hình thức đối thoại; đa dạng hóa về nội dung và hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp; thu hút tối đa sự tham gia của mọi học sinh dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ, cố vấn của giáo viên nhằm tăng cường vai trò tự quản của học sinh; tăng cường những nội dung sinh hoạt có liên quan đến các công việc chung của lớp, phù hợp với nhu cầu và sở thích của học sinh.

Đặc biệt, nhà trường không được sử dụng tiết sinh hoạt lớp cho công việc khác (dạy bù, kiểm tra, dò bài….). Thời lượng tiết sinh hoạt lớp bằng thời lượng tiết học theo quy định.

Hoài Nam

(Hoainam@dantri.com.vn)