Hội nghị tuyên dương GĐHH, DHKH Hà Tĩnh lần thứ 2:

Thắp sáng ngọn đuốc sự học của “Núi Hồng sông La”

(Dân trí) - Sáng nay, 18/2, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị biều dương các gia đình hiếu học và dòng họ khuyến học lần thứ hai.

Hội nghị đã tôn vinh hàng chục ngàn hộ gia đình hiếu học và hàng chục dòng họ khuyến học trong toàn tỉnh - những thành quả đã góp phần giúp địa phương này tiếp tục nằm trong tốp đầu của cả nước về sự nghiệp giáo dục.

 

Cuộc vận động của toàn dân

 

Nhằm đẩy mạnh sự phát triển và xây dựng phong trào khuyến học theo tinh thần Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học Việt Nam 3 năm qua, Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã triển khai mạnh mẽ có hiệu qủa các giải pháp phát triển phong trào khuyến học.

 

Cùng với việc chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Hội Khuyến học ở tất cả các cấp, ở các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, Hà Tĩnh đã huy động một lực lượng đông đảo con người từ Ngành Giáo dục & Đào tạo đến các tổ chức chính trị xã hội khác như Hội liên hịêp phụ nữ, LĐLĐ tỉnh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh... vào phong trào khuyến học, khuyến tài. Hà Tĩnh cũng đã lồng ghép một cách thích hợp, có hiệu qủa cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác để thu hút sự tham gia của mọi người, mọi nhà, mọi cơ quan đoàn thể, doanh nghịêp. 

 

Nhờ đó, cuộc vận động đã thu hút được sự hưởng ứng của hàng vạn gia đình, từ những gia đình cán bộ công chức, gia đình nông dân, hưu trí, doanh nhân chon đến những gia đình nghèo, gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình phụ nữ đơn thân và rất nhiều dòng họ còn khó khăn nhưng đã vươn lên, chắt chiu dành dụm lo toan cho con cháu học hành tiến bộ.

 

20% số hộ đạt gia đình hiếu học

 

Báo cáo đánh giá và phát biểu của đại diện các gia đình, dòng họ hiếu học tại Hội nghị lần thứ hai này cho thấy, từ sau hội nghị biểu dương năm 2004 đến nay, nhận thức về vai trò, ý nghĩa của cuộc vận động được nâng lên một cách rõ rệt. Hoạt động khuyến học phát triển với nhiều hình thức phong phú và thiết thực hơn. Các điển hình gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, các mô hình trung tâm học tập cộng đồng có hiệu qủa đã được nhân rộng. Ba năm qua, số gia đình hiếu học trong tỉnh Hà Tĩnh tăng ít nhất gần gấp hai lần, trong đó có những đơn vị tăng mạnh như Cẩm Xuyên từ 3.200 lên 10.500 gia đình, TP Hà Tĩnh từ 5.559 lên 9.600 gia đình, Thạch Hà từ 1.403 lên 4.915gia đình...

 

Vì vậy, nếu như năm 2004, toàn tỉnh mới chỉ có 30.643 gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học từ cơ sở với tỷ lệ 10% số hộ trong tỉnh, thì đến cuối năm 2007 đã có 61.129 gia đình hiếu học, tăng hơn trước 30.846 gia đình đạt tỷ lệ 20% số hộ trong tỉnh, trong đó gia đình hiếu học cấp huyện có 8.900 tăng hơn trước 3.492 gia đình và gia đình hiếu học cấp tỉnh đạt 1.550, tăng hơn trước 443 gia đình.

 

Tại Hội nghị tuyên dương sáng nay, trong số 62 đại biểu gia đình hiếu học, 24 dòng họ khuyến học tiêu biểu được nhận bằng khen do Hội Khuyến học tỉnh trao tặng có rất nhiều tấm gương điển hình nghèo khó tưởng như khó gượng dậy trong cuộc sống nhưng đã biết vươn lên, chắt chiu từng mớ khoai để nuôi con học giỏi thành tài. Và cũng có những dòng họ gần như 100% gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học và xây dựng quỹ khuyến học lên tới hơn 100 triệu đồng.

 

Những thành quả trên đã góp phần đưa sự nghịêp giáo dục của địa phương luôn nằm trong tốp dẫn đầu của cả nước, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu do Bộ GD&ĐT đề ra, hoàn thành phổ cập tiểu học, phổ cập trung học cơ sở, hàng năm số học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh, số học sinh thi đậu vào các trường ĐH, CĐ đều đạt tỷ lệ cao.

 

Và, đặc biệt hơn, Hà Tĩnh đang trên đường trở thành điểm sáng nhất về phong trào xây dựng xã hội học tập của cả nước. 

 

Duy Thảo - Văn Dũng

Đang được quan tâm