Thanh Hóa: Chương trình hỗ trợ giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số

(Dân trí) - Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thanh Hóa nhằm hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu cho học sinh bán trú tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.

Thanh Hóa: Chương trình hỗ trợ giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số - 1
Thanh Hóa triển khai chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.

Mục tiêu là nhằm hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu và bàn ghế học sinh, trang thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú; sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất các trường, điểm trường Tiểu học, THCS công lập có học sinh bán trú tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Cụ thể, hỗ trợ mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu cho 17 trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú (PTDTBT THCS) tại các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ mua sắm trang cấp đồ dùng nhà ăn, nhà bếp cho 21 trường PTDTBT THCS; hỗ trợ mua sắm trang cấp thiết bị đồ dùng khu ở nội trú cho học sinh 9 trường PTDTBT THCS; hỗ trợ sửa chữa, cải tạo nhà ăn, nhà bếp cho 2 trường PTDTBT THCS; hỗ trợ sửa chữa, cải tạo khu nhà nội trú học sinh cho 8 trường PTDTBT THCS công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình là hơn 48,4 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương là hơn 35,6 tỷ đồng; nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương là 12,8 tỷ đồng. Chương trình thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, năm 2019, nguồn vốn được bố trí là 7,9 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) căn cứ kế hoạch được phê duyệt, lập kế hoạch chi tiết hàng năm, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình; định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ GD&ĐT và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Thanh Hóa: Chương trình hỗ trợ giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số - 2
Nhiều đơn vị trường học ở vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ.

Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán phần kinh phí thực hiện nhiệm vụ của chương trình theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí.

Các đơn vị có liên quan, UBND các huyện miền núi khó khăn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình mục tiêu giáo dục trên địa bàn giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần thiết phải sửa chữa cải tạo, trang cấp trang thiết bị phục vụ dạy, học và phục vụ ăn, ở của học sinh đề nghị phản ánh về Sở GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến Bộ GD&ĐT quyết định để điều chỉnh chủng loại, số lượng trang thiết bị cần mua sắm và điều chỉnh nội dung sửa chữa, cải tạo theo quy định.

Duy Tuyên

Đang được quan tâm