Thanh Hóa: Cho phép hợp đồng gần 100 giáo viên, nhân viên

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa vừa đồng ý cho huyện Yên Định hợp đồng 90 giáo viên, nhân viên còn thiếu vào làm việc tại các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn. Trước đó, ngay đầu năm học 2016 - 2017, địa phương này đã chấm dứt hợp đồng đối với hơn 600 giáo viên, nhân viên tại các đơn vị trường học.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số 14538/UBND-VX về việc giải quyết đề nghị của UBND huyện Yên Định xin bổ sung giáo viên, nhân viên còn thiếu năm học 2016 - 2017. Trước đó, Sở Nội vụ Thanh Hóa cũng đã có đề nghị bổ sung số lượng người làm việc ở các trường Mầm non, Tiểu học, THCS của UBND huyện Yên Định.

Huyện Yên Định sẽ ưu tiên trong số giáo viên, nhân viên bị chấm dứt hợp đồng trước đó
Huyện Yên Định sẽ ưu tiên trong số giáo viên, nhân viên bị chấm dứt hợp đồng trước đó

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý chủ trương cho phép UBND huyện Yên Định thực hiện hợp đồng 56 giáo viên Mầm non ngoài biên chế theo quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện 28 hợp đồng làm kế toán các trường Mầm non và 6 hợp đồng giáo viên tiếng Anh để bố trí cho các trường Tiểu học.

UBND huyện Yên Định có trách nhiệm xây dựng tiêu chí vị trí việc làm và kế hoạch thực hiện việc hợp đồng đối với các vị trí việc làm nói trên theo đúng quy định, đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thẩm định tiêu chí vị trí việc làm và kế hoạch thực hiện việc hợp đồng của UBND huyện Yên Định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh về tình trạng hơn 600 giáo viên, nhân viên hành chính tại huyện Yên Định (Thanh Hóa) bị chấm dứt hợp đồng từ ngày 1/9/2016. Sau khi dừng hợp đồng và sắp xếp lại thì số giáo viên đứng lớp, nhân viên hành chính tại các đơn vị trường học trên địa bàn lại không đảm bảo đáp ứng nhu cầu. Từ đó, UBND huyện xin chủ trương được bổ sung 384 người trong năm học 2016-2017.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lưu Vũ Lâm - Chủ tịch UBND huyện Yên Định khẳng định: “Huyện chỉ lấy trong số hợp đồng cũ, chọn những người xuất sắc đưa vào và đang xin thêm hơn 50 giáo viên để đưa vào biên chế nhưng tỉnh chưa cho. Dù hợp đồng hay biên chế thì cũng trong số giáo viên, nhân viên đã bị dừng trước đó chứ không lấy ai khác ngoài vào. Phải ưu tiên vì người ta dạy mãi rồi, gắn bó với địa phương, chỉ có điều mình không thể giải quyết hết được, có được chỉ tiêu nào là phải ưu tiên. Huyện sẽ thành lập hội đồng xét duyệt trên nhiều tiêu chí và có thang điểm để lựa chọn”.

Duy Tuyên