Thăm dò dư luận về gần 1000 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa đưa danh sách thăm dò dư luận  đối với gần 1000 ứng viên nhà giáo đề nghị được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2020.

Thăm dò dư luận về gần 1000 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT - 1

Lần đầu tiên Bộ GD&ĐT lấy ý kiến thăm dò dư luận về ứng viên xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 965 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020.

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: Từ ngày 11tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2020.

Ý kiến của các tập thể, các nhân đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua –Khen thưởng) trước ngày 25 tháng 6 năm 2020.

Danh hiệu NGND, NGƯT là danh hiệu vinh dự nhà nước nhằm tôn vinh các giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy. Cán bộ quản lý giáo dục có đủ số năm trực tiếp giảng dạy mới đủ điều kiện đề nghị xét tặng các danh hiệu trên.

Trong cùng một năm, nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cơ sở thì chỉ tính 1 thành tích. Trong cùng một năm nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cơ sở và cùng được ở cấp tỉnh, cấp bộ thì tính 1 thành tích cấp cơ sở và 1 thành tích cấp tỉnh, cấp bộ.

Tiêu chuẩn thành tích nhà giáo trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh, sinh viên đoạt huy chương hoặc đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế do cơ sở giáo dục nơi nhà giáo công tác, cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận.

Thành tích năm liền kề năm đề nghị xét tặng là thành tích đạt được trong năm học 2018 - 2019 đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc diện xét khen thưởng theo năm học và năm 2019 đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc diện xét khen thưởng theo năm công tác.

Danh sách 965 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020 xem TẠI ĐÂY

Nhật Hồng