Sắp công bố bảng xếp hạng chương trình cử nhân trực tuyến tốt nhất 2021

(Dân trí) - Bảng xếp hạng mới của US news & wolrd report sẽ gọi tên các chương trình giáo dục trực tuyến tốt nhất năm 2021.

Trong thời kỳ đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các khóa học trực tuyến không còn là một lựa chọn của nhiều sinh viên nữa mà dần trở thành một yêu cầu.

Nhiều chương trình đại học và sau đại học đang chuyển sang hình thức trực tuyến hoàn toàn hoặc một phần cho các lớp học của học kỳ mùa thu để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Phản ứng của sinh viên đối với sự thay đổi này rất khác nhau. Trong một cuộc khảo sát của Hoa Kỳ được thực hiện bởi cơ quan tiếp thị và nghiên cứu giáo dục đại học Simpson Scarborough, chỉ 17% sinh viên trở lại muốn trực tiếp tham gia tất cả các lớp học vào mùa thu này.

Đồng thời, 41% thích tham gia kết hợp các lớp học trực tuyến và trực tiếp trong khuôn viên trường, và 30% muốn ở nhà để hoàn thành tất cả các khóa học trực tuyến của họ. Con số cuối cùng đó cao hơn ở các sinh viên năm nhất mới nhập học, ở mức 39%.

Giáo dục trực tuyến đã và đang tạo đà cho giáo dục đại học. Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia Mỹ, gần 3,3 triệu sinh viên theo học các chương trình giáo dục từ xa vào mùa thu năm 2018.

Sắp công bố bảng xếp hạng chương trình cử nhân trực tuyến tốt nhất 2021 - 1
Ấn bản năm 2021 sẽ xếp hạng các chương trình cử nhân trực tuyến tốt nhất năm 2021 (Getty Images).

Các sinh viên tương lai đang xem xét một bằng cấp trực tuyến và sinh viên trực tuyến hiện tại đừng quên rằng thông tin hỗ trợ sinh viên đa phần có sẵn tại các tổ chức xếp hạng uy tín để giúp họ tìm kiếm lựa chọn các khóa học trực tuyến và lập kế hoạch tương lai học tập của họ trong những thời điểm phức tạp thế này.

Bằng đại học trực tuyến có thể giúp bạn linh hoạt hơn trong việc hoàn thành chương trình học của mình, hoặc những người muốn tham gia các lớp học trong khi làm việc toàn thời gian hoặc nuôi dạy con cái.

Chọn nơi đăng ký trực tuyến có thể sẽ là một thách thức, nhưng bên dưới bạn sẽ tìm thấy các công cụ, lời khuyên và các tài nguyên khác để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng hơn qua bảng xếp hạng của Us news & world report.

Bảng xếp hạng sẽ được phát hành vào ngày 26/1 tới đây sẽ được công bố trên website Usnews.com. Xếp hạng đánh giá chương trình cấp bằng thạc sĩ và bằng cử nhân được giảng dạy thông qua giáo dục trực tuyến.

Thông thường, nhiều chương trình trong số này có các yêu cầu tham dự trực tiếp liên quan đến định hướng, kiểm tra và các yếu tố giáo dục đơn lẻ khác, mặc dù vẫn có một số chương trình được cung cấp trực tuyến 100%.

Bao gồm trong các bảng xếp hạng này và thư mục đi kèm của chúng là các dịch vụ cấp bằng trực tuyến được thiết kế hoàn toàn cho người học từ xa. Ví dụ, xếp hạng các tổ chức tín dụng vì đã thực hiện các phương pháp hay nhất như sử dụng các nhà thiết kế giảng dạy được chứng nhận và liệt kê giờ làm việc của giảng viên cụ thể.

Các chương trình cũng hoạt động tốt trong bảng xếp hạng vì cung cấp các công nghệ và dịch vụ phục vụ cho người học từ xa, chẳng hạn như kết hợp các nền tảng phân tích học tập và học tập thích ứng, cũng như cung cấp quyền truy cập từ xa để tư vấn tuyển sinh, viết sơ yếu lý lịch và hỗ trợ sắp xếp nghề nghiệp.

Nói cách khác, các chương trình đạt điểm cao nhất là những chương trình được thiết kế và mở rộng để đào tạo từ xa.

Bảng xếp hạng năm 2021 sẽ xếp hạng các chương trình cấp bằng trực tuyến nhiều nhất trong lịch sử Các chương trình trực tuyến tốt nhất của US News, đánh giá 1.641 chương trình thạc sĩ về tư pháp hình sự/tội phạm học, Công nghệ thông tin máy tính, MBA, kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật và điều dưỡng, cũng như trực tuyến tổng thể các chương trình cấp bằng cử nhân nhằm vào những sinh viên đã kiếm được một số tín chỉ đại học trước đây và đang tìm cách hoàn thành chương trình học của mình. Năm ngoái số chương trình được đánh giá ít hơn - với 1.609 chương trình.

Ngoài 1.641 chương trình tổng quát được xếp hạng là bảng xếp hạng độc lập riêng biệt của các chương trình đặc biệt trong các ngành này. Ví dụ bao gồm xếp hạng về kỹ thuật công nghiệp, tài chính, MBA, giáo dục đặc biệt và quản trị / lãnh đạo điều dưỡng.

Điểm mới cho ấn bản này là hai bảng xếp hạng cho 2 chuyên ngành phổ biến ở bậc đại học: kinh doanh và tâm lý học. Cả hai đều chỉ bao gồm các tổ chức đã báo cáo cho US News cung cấp các dịch vụ cấp bằng tú tài trực tuyến và được tính toán độc quyền từ các cuộc khảo sát đánh giá đồng cấp được quản lý cho các chương trình này vào mùa thu năm 2020.

Tổng cộng sẽ có 145 chương trình cử nhân trực tuyến được xếp hạng trong các chương trình cấp bằng kinh doanh và 27 được xếp hạng trực tuyến chương trình cử nhân tâm lý học.