Ra mắt Trung tâm Quản trị an ninh phi truyền thống đầu tiên ở Việt Nam

Dân trí

Ngày 18/11, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức ra mắt Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống. Đây là cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo đầu tiên về Khoa học quản lý và Quản trị an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

Ra mắt Trung tâm Quản trị an ninh phi truyền thống đầu tiên ở Việt Nam - 1

Các thành viên lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu khoa học quản lý và quản trị an ninh phi truyền thống

Lãnh đạo Khoa Quản trị và Kinh doanh cho biết, để thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và XII của Đảng về yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ các cấp và nhiệm vụ phòng ngừa, giải quyết các nguy cơ, thách thức an ninh phi truyền thống ở Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị an ninh phi truyền thống đặt trực thuộc Khoa Quản trị và Kinh doanh.

Đây là cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo đầu tiên về Khoa học quản lý và Quản trị an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

Các vấn đề Trung tâm nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng, kiến thức mới về quản lý – quản trị đảng, quản lý - quản trị chính quyền, quản lý – quản trị các đoàn thể xã hội, quản lý – quản trị doanh nghiệp, quản lý – quản trị cho các đơn vị lực lượng vũ trang CAND, QĐND, cho các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng, kiến thức mới về quản trị an ninh phi truyền thống cho các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trên các lĩnh vực đời sống.

Ngoài ra, Trung tâm thực hiện hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức quốc tế về quản lý, quản trị xã hội và quản lý, quản trị các lĩnh vực, quản trị an ninh phi truyền thống, tham gia Hiệp hội NTS- ASIA (Consortium of Non-Traditional Security Studies in Asia) hiện nay đang có 31 Trung tâm, viện nghiên cứu thành viên của các nước Châu Á.

Trung tâm tham gia đào tạo Chương trình Thạc sỹ Quản trị An ninh phi truyền thống và các chương trình đào tạo khác của Khoa Quản trị và Kinh doanh và ĐHQG Hà Nội.

Trước mắt Trung tâm tập trung vào nghiên cứu, giải quyết các vấn đề quản trị an ninh kinh tế, quản trị an ninh doanh nghiệp, quản trị an ninh môi trường, quản trị an ninh trường học. Chuẩn bị cho thành lập Diễn đàn An ninh phi truyền thống Việt Nam trong năm 2020 Việt Nam đảm nhận Chủ tịch ASEAN.

Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ trong khuôn khổ tự chủ cấp trường của Khoa Quản trị và Kinh doanh trực thuộc Đại học quốc gia Hà Nội.

Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Khoa học An ninh nhiệm kỳ 2009-2014, 2014-2019, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an đã được mời làm Giám đốc Trung tâm.

Ra mắt Trung tâm Quản trị an ninh phi truyền thống đầu tiên ở Việt Nam - 2

Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm

PGS.TS Hoàng Đình Phi, Chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh và Đại tá PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Phó Giám đốc đốc Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm được giao trách nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm.

Tại buổi lễ thành lập trung tâm, Giám đốc Trung tâm - Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm cam kết sẽ đồng sức, đồng lòng để đưa Trung tâm trở thành một trong những cánh tay nối dài của Khoa đến với khu vực và thế giới trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách của Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung.

Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm hy vọng việc thành lập Trung tâm sẽ góp phần phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung, Khoa Quản trị và Kinh doanh nói riêng, góp phần phát triển khoa học quản lý và khoa học an ninh của Việt Nam.

Hồng Hạnh