Quyết định của Thủ tướng về Đại hội thi đua và biểu dương phong trào khuyến học toàn quốc lần thứ III

(Dân trí) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có ý kiến về chủ trương tổ chức Đại hội thi đua và biểu dương phong trào khuyến học toàn quốc lần thứ III năm 2013.

Theo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, xét đề nghị của Hội Khuyến học Việt Nam về việc tổ chức Đại hội thi đua và biểu dương phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học toàn quốc lần thứ IIII năm 2013, Chính phủ đồng ý với chủ trương tổ chức Đại hội.

Theo đó, Hội Khuyến học Việt Nam sử dụng nguồn kinh phí hiện có của Hội và làm việc cụ thể với Bộ Tài chính về kinh phí hỗ trợ Nhà nước theo đúng quy định hiện hành cho việc tổ chức hội nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Tài chính biết, thực hiện.

Hồng Hạnh