Quảng Trị trích gần 700 triệu đồng cấp học bổng cho học sinh PTDT nội trú

Dân trí

Thực hiện chính sách học bổng đối với học sinh học phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú, UBND tỉnh Quảng Trị trích từ nguồn ngân sách gần 700 triệu đồng để hỗ trợ học sinh.

Ngày 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Nguyễn Đức Chính đã ký Quyết định số 2762/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách học bổng năm 2018 đối với học sinh học tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Vĩnh Linh.

Đối tượng học sinh PTDT nội trú được hỗ trợ học bổng.
Đối tượng học sinh PTDT nội trú được hỗ trợ học bổng.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh Quảng Trị trích từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu 691.640.000 đồng để thực hiện chính sách học bổng đối với học sinh tại cơ sở này.

Chính sách hỗ trợ học bổng góp phần động viên, khích lệ các em học sinh học tại trường phổ thông dân tộc nội trú tiếp tục nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn để vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Quyết định của UBND tỉnh giao các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh thực hiện kịp thời, chính xác, đúng đối tượng và định mức.

Đ. Đức