Quảng Trị: Tập trung nguồn lực xóa phòng học tạm, phòng học mượn

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Trị nỗ lực tập trung huy động mọi nguồn lực để trong giai đoạn 2019-2021, xóa phòng học tạm, phòng học mượn, bổ sung nâng cấp các công trình vệ sinh, nước sạch, nhà ăn, phòng ở nội trú, bán trú... cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học.

Nhiều năm nay, tỉnh Quảng Trị vẫn tồn tại tình trạng thiếu phòng học. Đặc biệt, các địa bàn miền núi, vùng đặc biệt khó khăn tại 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông, học sinh phải học tập trong điều kiện thiếu thốn về cơ sơ vật chất, phòng học xuống cấp, phòng học mượn nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng.


Điểm trường tạm tại thôn A Đu, xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Điểm trường tạm tại thôn A Đu, xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Ghi nhận của PV Dân trí, tại xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa), trước thềm năm học 2018-2019 học sinh tại nhiều điểm trường vẫn phải học tập trong điều kiện phòng học xuống cấp. Nhờ các tổ chức, hảo tâm hỗ trợ, các điểm trường được nâng cấp, xây dựng, đáp ứng nhu cầu việc dạy học.

Tại xã Thanh, huyện Hướng Hóa, nhà trường phải mượn nhà sinh hoạt cộng đồng để học sinh tại điểm trường Pa Lọ học tập. Những lúc người dân cần hội họp, học sinh buộc phải nghỉ học.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, trong năm học 2017-2018, toàn ngành đã đầu tư xây dựng mới 208 phòng học, với tổng kinh phí trên 122 tỷ đồng, sửa chữa 305 công trình lớn nhỏ với tổng kinh phí trên 68 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện tỉnh này vẫn còn 390 phòng học tạm, phòng học mượn, ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục và tỷ lệ huy động trẻ đến trường.

Trước tình hình này, ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã xây dựng đề án “Xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2018- 2025”, trên cơ sở đánh giá, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có tại địa phương.

Những điểm trường xuống cấp dễ nhìn thấy tại huyện Hướng Hóa và Đakrông.
Những điểm trường xuống cấp dễ nhìn thấy tại huyện Hướng Hóa và Đakrông.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII đã thông qua đề án “xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021”. Mục tiêu thực hiện đề án nhằm tập trung ưu tiên xóa phòng học tạm, phòng học mượn, đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Huy động các nguồn vốn để xóa phòng học tạm, phòng học mượn, bổ sung phòng học đáp ứng mở rộng quy mô dạy học 2 buổi/ngày.

Dựa trên nhu cầu đầu tư, kiên cố hóa trường học, Sở GD-ĐT dự toán kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng phòng học tạm, phòng học mượn, giai đoạn 2018 - 2025 khoảng 195 tỷ đồng để xây dựng 390 phòng học tạm, phòng học mượn.

Tỉnh Quảng Trị quyết tâm sẽ huy động nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và xã hội hóa để xóa phòng học tạm, phòng học mượn, tập trung ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông.

Đ. Đức