Quảng Trị: Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập, giai đoạn 2017-2021

Dân trí

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1913/QĐ-UBND Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn.

Theo quyết định này, mức thu học phí áp dụng từ năm học 2017-2018 đối với giáo dục Mầm non từ mức 33.000đ/học sinh/tháng đến 165.000đ/học sinh/tháng; Trung học cơ sở từ mức 24.000đ/học sinh/tháng đến 120.000đ/học sinh/tháng; Trung học phổ thông từ mức 30.000đ/học sinh/tháng đến 150.000đ/học sinh/tháng, tùy theo từng vùng miền.

Học sinh Quảng Trị tham gia lễ khai giảng năm học 2016-2017
Học sinh Quảng Trị tham gia lễ khai giảng năm học 2016-2017

Mức thu học phí của các năm học tiếp theo từ 2018-2019 đến năm học 2020-2021 sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo. Sở GD&ĐT xây dựng phương án, trình UBND tỉnh và Hội đồng nhân tỉnh xem xét, quyết định.

Chính sách miễn, giảm hoc phí, hỗ trợ chi phí học tập, quản lý và sử dụng khoản thu học phí được thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Đ. Đức