Quảng Trị: Hội Khuyến học tặng máy tính, hỗ trợ tiền ăn cho trẻ miền núi

Dân trí

Nhằm giúp trẻ em tại trường Mầm non ở huyện miền núi Hướng Hóa, Hội Khuyến học Quảng Trị đã vận động các tổ chức để hỗ trợ tiền ăn bán trú cho các cháu.

Ngày 12/5, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao 4 máy vi tính và hỗ trợ tiền ăn bán trú cho các cháu tại 2 điểm Trường Mầm non xã Thanh; điểm trường Tà Rùng - Trường Mầm non xã Húc.

Tại trường Mầm non xã Thanh, Hội Khuyến học tặng 2 máy tính và hỗ trợ 10 triệu đồng để xây bếp ăn bán trú cho nhà trường.

Quảng Trị: Hội Khuyến học tặng máy tính, hỗ trợ tiền ăn cho trẻ miền núi - 1

Lãnh đạo Hội Khuyến học Quảng Trị tặng máy vi tính và hỗ trợ tiền ăn cho trẻ Mầm non tại 2 trường miền núi.

Đối với điểm trường Tà Rùng - Trường Mầm non xã Húc, Hội Khuyến học tặng 2 máy tính và hỗ trợ 70 triệu đồng tiền ăn bán trú cho các cháu, góp phần đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ.

Các máy tính sẽ được sử dụng trong giảng dạy, còn tiền thì hỗ trợ xây dựng các bếp ăn bán trú tại trường, tạo điều kiện ăn ở, học tập cho các cháu học sinh và giáo viên nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, Trường Mầm non Thanh và Trường Mầm non Húc là 2 trường miền núi của huyện Hướng Hóa, còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Những món quà nói trên rất ý nghĩa, góp phần giúp đỡ cho nhà trường và học sinh có thêm điều kiện trong học tập, sinh hoạt.

Đăng Đức