Phạt tiền nếu khai man hồ sơ tuyển sinh học nghề

Dân trí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề. Theo đó phạt từ người khai man hồ sơ tuyển sinh đến các cơ sở đào tạo dạy nghề nếu vi phạm quy định.

Đối với người học, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300-500 nghìn đồng đối với hành vi khai man hồ sơ tuyển sinh. Đối với hành vi tiếp tay cho việc khai man hồ sơ tuyển sinh để được trúng tuyển thì sẽ bị phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi thông báo tuyển sinh bằng mọi hình thức khi chưa đăng ký hoạt động dạy nghề với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với hành vi thu nhận hồ sơ, tổ chức thi hoặc xét tuyển khi chưa đăng ký hoạt động dạy nghề với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì sẽ bị phạt tiền từ 15-20 triệu đồng.

Theo Nghị định, phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đồng đối với hành vi không đăng ký hoạt động dạy nghề thuộc một trong các trường hợp: Bổ sung nghề đào tạo, trình độ đào tạo; chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất cơ sở dạy nghề; thay đổi cơ quan chủ quản, chủ đầu tư của cơ sở dạy nghề; chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc cơ sở đào tạo đến nơi khác; thành lập phân hiệu hoặc cơ sở đào tạo mới; liên kết với tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động dạy nghề.

Phạt tiền đối với hành vi tổ chức đào tạo nghề mà chưa đăng ký hoạt động dạy nghề với cơ quan có thẩm quyền với một trong các mức: Từ 40-60 triệu đồng đối với trình độ sơ cấp nghề; từ 60-80 triệu đồng đối với trình độ trung cấp nghề; từ 80-100 triệu đồng đối với trình độ cao đẳng nghề.

Đối với liên kết đào tạo nghề, Nghị định cũng quy định cụ thể mức phạt vi phạm quy định phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Sử dụng chương trình đào tạo của nước ngoài nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các thông tin liên quan đến chương trình liên kết đào tạo trên trang thông tin điện tử của cơ sở liên kết.

Đối với một trong các hành vi vi phạm như liên kết đào tạo nghề với cơ sở giáo dục nước ngoài mà chưa được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài công nhận về chất lượng hoặc chưa được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam công nhận; liên kết đào tạo nghề với cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo những nghề ngoài danh mục các ngành, nghề đào tạo được phép hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dạy nghề tại Việt Nam thì sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Hồng Hạnh