Nghệ An: Học sinh kết thúc năm học trước ngày 15/7

(Dân trí) - Ngày 27/4, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch năm học 2019 - 2020. Theo đó, học sinh tỉnh này học đến tháng 7/2020 và kết thúc trước ngày 15/7/2020.

Nghệ An: Học sinh kết thúc năm học trước ngày 15/7 - 1
Nghệ An: Học sinh kết thúc năm học trước ngày 15/7 - 2

Ngày 27/4, tỉnh Nghệ An ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch năm học 2019 - 2020.

Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1319, sửa đổi bổ sung Quyết định số 2788/QĐ-UBND, ngày 24/7/2019 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, điều chỉnh kế hoạch năm học 2019 - 2020 đối với các bậc học trên địa bàn tỉnh như sau:

- Ngày kết thúc năm học 2019 - 2020: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trước ngày 15/7/2020.

- Hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/7/2020.

- Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021 trước ngày 25/8/2020, riêng đối với giáo dục thường xuyên trước ngày 31/8/2020.

Nghệ An: Học sinh kết thúc năm học trước ngày 15/7 - 3

Theo đó, học sinh tỉnh Nghệ An học đến tháng 7/2020 và kết thúc trước ngày 15/7/2020. 

Đối với các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia năm học 2019 - 2020 được quy định như sau:

- Kỳ thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 11 sẽ vào tháng 5, 6/2020.

- Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa cấp THCS, THPT, GDTX cấp THPT sẽ được tổ chức vào tháng 5, 6/2020.

- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ được tổ chức vào tháng 7/2020.

Nguyễn Phê