Lào Cai siết chặt quản lý các khoản thu dịch vụ giáo dục

(Dân trí) - UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý nguồn xã hội hóa và khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai siết chặt quản lý các khoản thu dịch vụ giáo dục - 1

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục phải nghiên cứu, nắm chắc, hiểu rõ quy định về tài trợ và thu dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm tới công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về tài trợ và các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục để tạo sự đồng thuận, ủng hộ, đóng góp của nhân dân, học sinh, cha mẹ học sinh đối với việc phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Việc này nhằm tăng cường quản lý, sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện cho các cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư số 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện các khoản thu dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Nghị quyết số 27 của HĐND tỉnh và cơ chế thu, quản lý các khoản thu dịch vụ theo Quyết định của UBND tỉnh.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm các quy định và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về tài trợ và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo nguyên tắc "tự nguyện, thỏa thuận, vì học sinh".

Đối với các khoản tài trợ bằng tiền mặt, hiện vật hoặc phi vật chất của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền (theo phân cấp quản lý) mới được thực hiện và quản lý tài sản, tài chính phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành (tuyệt đối không được lạm dụng chủ trương của Nhà nước để thực hiện sai mục đích dưới mọi hình thức).

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục phải nghiên cứu, nắm chắc, hiểu rõ quy định về tài trợ và thu dịch vụ trong các cơ sở giáo dục và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện quy định về tài trợ, thu dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trước cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp và pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt các khoản tài trợ, thu dịch vụ theo phân cấp quản lý đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, đúng quy định; các khoản huy động tài trợ, thu dịch vụ phải thực sự cần thiết với tinh thần trách nhiệm chia sẻ khó khăn với học sinh, cha mẹ học sinh.

Các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục, đặc biệt những cơ sở giáo dục có nhiều đơn thư, hỏi đáp, thắc mắc của cha mẹ học sinh và nhân dân. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra các vi phạm trong quản lý, hoạt động tài trợ và thực hiện thu, chi dịch vụ giáo dục.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nếu để xảy ra việc thực hiện không đúng quy định, tiêu cực trong quản lý tài trợ, các khoản thu dịch vụ tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Đồng thời, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng có chịu trách nhiệm giải trình, trả lời các ý kiến thắc mắc (nếu có) của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhà tài trợ trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ, các khoản thu, chi dịch vụ theo phân cấp.

Tin liên quan
Đang được quan tâm