Lào Cai: Ban hành phương án xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh THCS và THPT

(Dân trí) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 1475 phê duyệt phương án xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020

Theo đó, tỉnh Lào Cai thực hiện xét tốt nghiệp THCS 1 đợt, thời gian 2 ngày (ngày 9/7 và ngày 10/7/2020). Tổ chức xét duyệt: mỗi trường phổ thông có cấp học THCS thành lập 1 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS; mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập 1 Hội đồng xét duyệt kết quả tốt nghiệp THCS.

Lào Cai: Ban hành phương án xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh THCS và THPT - 1

Học sinh trường THPT chuyên Lào Cai.

Về tuyển sinh các bậc THCS, THPT, đối với tuyển sinh vào lớp 6 THCS: Đối tượng tuyển sinh là học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình tiểu học; Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.

Trường hợp có số học sinh đăng ký vào lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì có thể thực hiện phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

* Đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT:

Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai: Địa bàn tuyển là toàn tỉnh; Phương thức tuyển sinh là thi tuyển. Đối tượng dự thi: học sinh học và tốt nghiệp cấp THCS trên địa bàn tỉnh Lào Cai có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Tổ chức tuyển sinh: Thời gian thi: 3 ngày, từ ngày 18/7 đến ngày 20/7/2020. Môn thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc) và môn chuyên. Hình thức thi: đề thi theo hình thức tự luận; đề thi môn Ngoại ngữ kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan; đề thi môn chuyên Ngoại ngữ thi đủ các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết; đề thi môn Ngoại ngữ không chuyên thi 2 kỹ năng: Đọc và Viết.

Sở GD&ĐT thành lập các Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng duyệt tuyển sinh vào trường THPT Chuyên.

Đăng ký dự thi: thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường THPT Chuyên đăng ký dự thi tại Hội đồng thi tuyển sinh trường THPT Chuyên. Học sinh không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên được sử dụng kết quả thi của 3 môn không chuyên (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ) để dự tuyển vào các trường THPT khác, kể cả trường THPT dân tộc nội trú theo đối tượng quy định. Sở GD&ĐT hướng dẫn đăng ký dự thi vào các lớp chuyên của trường THPT Chuyên.

Nguyên tắc xét tuyển: tuyển theo điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu được giao.

Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT không chuyên: Địa bàn tuyển sinh: Trường THPT thực hiện tuyển sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Sở GD&ĐT hướng dẫn cụ thể địa bàn tuyển sinh của các trường trong cùng huyện, thị xã, thành phố, riêng trường THPT số 1 thành phố Lào Cai tuyển sinh trong địa bàn toàn tỉnh.

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển: đối với 8 trường, gồm: THPT số 2 Bắc Hà; THPT số III Bảo Yên; THPT số 2 Bát Xát; THCS & THPT Bát Xát; THPT số 3 Mường Khương; THPT số 2 Sa Pa; THPT số 2 Si Ma Cai và THPT số 4 Văn Bàn và thực hiện thi tuyển đối với các trường THPT còn lại.

Đối tượng tuyển sinh: thực hiện theo quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức tuyển sinh: Thời gian thi 2 ngày, từ ngày 18/7 đến ngày 19/7/2020. Môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc). Hình thức thi: đề thi theo hình thức tự luận; đề thi môn Ngoại ngữ kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan; đề thi có 2 kỹ năng: Đọc và Viết.

Sở GD&ĐT thành lập tại mỗi trường 1 Hội đồng tuyển sinh. Các trường tuyển sinh theo phương thức thi tuyển thành lập thêm 1 Hội đồng coi thi, 1 Hội đồng chấm thi (trừ các trường chấm thi tập trung). Sở GD&ĐT thành lập 1 Hội đồng chấm thi tập trung cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Đăng ký dự thi, xét tuyển: theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Nguyên tắc xét tuyển: số chỉ tiêu còn lại (sau khi tuyển thẳng) được tuyển theo điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu được giao.

Chế độ tuyển thẳng: thực hiện theo quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT hiện hành của Bộ GD&ĐT (không thực hiện chế độ tuyển thẳng đối với trường THPT số 1 thành phố Lào Cai).

Tuyển sinh vào lớp 10 các trường phổ thông dân tộc nội trú: Địa bàn tuyển sinh là Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh tuyển sinh trong địa bàn toàn tỉnh; các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT tuyển sinh trên địa bàn huyện, thị xã. Học sinh thuộc địa bàn thành phố Lào Cai (nếu đủ điều kiện) có thể đăng ký dự thi vào trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT huyện Bảo Thắng, số học sinh trúng tuyển không quá 10 học sinh.

Đối tượng tuyển sinh: theo Quyết định 858/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Phương thức tuyển sinh: thi tuyển.

Tổ chức tuyển sinh: Môn thi, thời gian thi: như các trường THPT không chuyên.

Đăng ký dự thi: (1) Thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường THPT dân tộc nội trú tỉnh: đăng ký và dự thi tại Hội đồng thi trường THPT dân tộc nội trú tỉnh. (nếu không trúng tuyển thì được sử dụng kết quả để dự tuyển vào các trường THPT khác); (2) Thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT các huyện, thị xã: đăng ký và dự thi tại Hội đồng thi trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT các huyện, thị xã (nếu không trúng tuyển thì được sử dụng kết quả để dự tuyển vào các trường THPT khác theo quy định).

Nguyên tắc xét tuyển: Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh: số chỉ tiêu còn lại (sau khi tuyển thẳng) được tuyển theo điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu được giao; Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT huyện, thị xã: sau khi tuyển thẳng, số chỉ tiêu còn lại tuyển 80% theo điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp, 20% xét tuyển dựa trên cơ cấu dân tộc, vùng miền kết hợp với điểm xét tuyển; Chế độ tuyển thẳng: thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú do Bộ GD&ĐT ban hành.

Quy định về điểm cộng ưu tiên, khuyến khích và đối tượng tuyển thẳng: Giao Sở GD&ĐT căn cứ quy chế tuyển sinh và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT để hướng dẫn chi tiết.

Phạm Ngọc Triển