Không tính giờ chào cờ vào tiết dạy hiệu trưởng

(Dân trí) - Việc tham gia điều hành hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) là thuộc nhiệm vụ quản lý của Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp, không tính vào giờ dạy tiêu chuẩn.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa đưa ra văn bản mới nhất về thực hiện số tiết giảng dạy của giáo viên, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó văn bản này nhấn mạnh ở cấp THCS và THPT, việc tham gia điều hành hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) là thuộc nhiệm vụ quản lý của Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp, không tính vào giờ dạy tiêu chuẩn.

Không tính giờ chào cờ vào tiết dạy hiệu trưởng
Việc tham gia điều hành tổ chức lễ chào cờ đầu tuần không được tính vào tiết dạy cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Về định mức tiết dạy thực hiện theo thông tư 28/2009 của Bộ GD-ĐT. Trong đó quy định hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.

Văn bản này đưa để điều chỉnh và thay thế cho văn bản mà Sở GD-ĐT TPHCM ban hành vào ngày 13/10/2014. Khi đó, Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn: việc thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp dưới hình thức tiết sinh hoạt dưới cờ hàng tuần và điều hành các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để quy đổi ra 2 tiết dạy/tuần đối với hiệu trưởng, 4 tiết dạy/tuần đối với phó hiệu trưởng là đúng quy định.

Thời gian qua tại TPHCM một số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bị “tố” không thực hiện đứng lớp hoặc không đảm bảo số tiết dạy theo định mức nhưng vẫn lĩnh phụ cấp ưu đãi.

Không riêng gì TPHCM, tại nhiều địa phương khác cũng xảy ra tình trạng thực hiện số tiết định mức quy định đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng chưa nghiêm túc, rõ ràng. Điều này dẫn đến thiếu công bằng trong việc thực hiện chế độ, chính sách, gây bức xúc cho đội ngũ giáo viên.

Hoài Nam
 
 
Đang được quan tâm