Thứ bảy, 24/11/2018 - 04:00

Hội nghị đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Dân trí

Ngày 23/11/2018, tại TP Ninh Bình, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn của các Trung tâm học tập cộng đồng gắn với việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập” với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, thành Hội Khuyến học và Giám đốc các Trung tâm học tập cộng đồng thuộc 30 tỉnh, thành phía Bắc.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

GS-TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam và T.S Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tới dự và chủ trì Hội nghị.

Theo Kế hoạch “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mục tiêu tổng quát là nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn. Trong đó, tập trung vào đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn đủ trình độ năng lực vào làm việc ở các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, dự án đầu tư lớn và tham gia hợp đồng lao động với nước ngoài; đào tạo nghề nông nghiệp cho một bộ phận lao động sản xuất nông nghiệp theo hướng tiên tiến, hiện đại…, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Trong số hàng ngàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm các trường trung cấp, giáo dục đại học, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở dạy nghề của doanh nghiệp…cả nước ta còn có hơn 11.000 trung tâm học tập cộng đồng đã và đang thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Theo Quyết định 971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam có nhiệm vụ vận động người dân ở địa bàn hành chính cấp xã học tập để có nghề nhằm tăng năng xuất lao động, cải thiện đời sống cá nhân, gia đình và xã hội.

Công việc cụ thể mà Hội Khuyến học tiến hành là lồng ghép công tác tuyên truyền, tư vấn về giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề gắn với việc xây dựng các mô hình học tập (Gia đình, học tập, dòng họ học tập, cộng đồng và đơn vị học tập). Giáo dục nghề nghiệp có nhiệm vụ gắn kết và đồng hành với Trung tâm học tập cộng đồng trong đào tạo nghề ở nông thôn và đây cũng là chương trình được tổ chức cho người lớn “cần gì học nấy” và học tập suốt đời.

Trong các tham luận của đại biểu, điểm nổi bật nhất là trao đổi về vai trò của Hội Khuyến học trong dạy nghề cho lao động nông thôn, gắn với việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, đơn vị”, thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở nông thôn.

Các đại biểu đã thẳng thắn nêu những khó khăn và điều kiện cần có trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay là:

-Trên thực tế các Trung tâm học tập cộng đồng đã tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn từ nhiều năm nay, mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhưng nhận thức về đào tạo nghề cho lao động nông thôn của một số cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện, xã chưa đầy đủ, kể cả Ban chỉ đạo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng chưa quan tâm đúng mức.

-Cơ sở đào tạo nghề hiện nay hầu hết là ở trung tâm huyện, tỉnh, thành phố, các cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn phải đặt ở thôn, xã, nếu chính thức giao nhiệm vụ này cho các Trung tâm học tập cộng đồng thì phải có đội ngũ giáo viên, phải hoàn chỉnh đội ngũ cán bộ quản lý.

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề (cơ sở vật chất, phòng học, nhà xưởng, trang thiết bị cho dạy nghề, đội ngũ giảng viên…) chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo;

-Kinh phí hiện nay cấp cho Trung tâm học tập cộng đồng chưa thể đảm bảo và duy trì cho mở rộng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Các đại biểu kiến nghị, Bộ Lao động – Thương binh xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện Quyết định 971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cảm ơn Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp tổ chức Hội nghị rất thiết thực và ý nghĩa này; cảm ơn các đại biểu dự Hội nghị, qua thực tế hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh và tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo cho lao động nông thôn, gắn đào tạo nghề nghiệp cho lao động nông thôn với học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập ở nước ta như Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết ngày 13/9/2018.

Lương Thanh Sở