Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất là 26,95

(Dân trí) - Học viện Tài chính vừa thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2021 (diện xét tuyển kết hợp và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021).

Mức điểm cụ thể vào từng ngành như sau: 

TT

Mã ngành/  chuyên ngành

Tên ngành/Chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

Điểm môn Toán

Thứ tự nguyện vọng

       Chương trình chất lượng cao

1

7340201C06

Tài chính - Ngân hàng

Hải quan & Logistics

A01, D01, D07

36,22

≥ 8,40

NV1-2

2

7340201C09

Phân tích tài chính

A01, D01, D07

35,63

≥ 7,60

NV1-22

3

7340201C11

Tài chính doanh nghiệp

A01, D01, D07

35,70

≥ 8,40

NV1-13

4

7340301C21

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

A01, D01, D07

35,13

≥ 7,60

NV1-5

5

7340301C22

Kiểm toán

A01, D01, D07

35,73

≥ 8,00

NV1-5

      Chương trình chuẩn

6

7220201

Ngôn ngữ Anh

A01, D01, D07

35,77

≥ 7,80

NV1-6

7

7310101

Kinh tế

A01, D01, D07

26,35

≥ 8,40

NV1-2

8

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D07

26,70

≥ 9,20

NV1-7

9

7340201

Tài chính - Ngân hàng

A00, A01, D07

26,10

  

10

7340201D

Tài chính - Ngân hàng

D01

26,45

≥ 8,00

NV1-2

11

7340301

Kế toán

A00, A01,D07

26,55

≥ 8,80

NV1-5

12

7340301D

Kế toán

D01

26,95

≥ 7,80

NV1

13

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01, D01, D07

26,10

  

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển từ 8h30 ngày 16/9/2021 tại địa chỉ website: https://hvtc.edu.vn

Cách tính điểm xét tuyển như sau:  Đối với ngành Ngôn ngữ Anh chương trình chuẩn và các chuyên ngành thuộc Chương trình chất lượng cao: Hải quan & Logistics, Phân tích tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán (Tiếng Anh là môn chính): Điểm xét tuyển = [(Môn chính x 2) + Môn 2 + Môn 3] + [Điểm ƯT (KV, ĐT)]x 4/3, làm tròn đến 2 chữ số thập phân];

- Đối với các ngành còn lại: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3] + Điểm ƯT (KV, ĐT).

Tiêu chí phụ: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành/ chuyên ngành xét tuyển, các thí sinh bằng điểm trúng tuyển phải xét thêm các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) lần lượt như sau: Điểm môn Toán;  Thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Tin liên quan
Đang được quan tâm