Học sinh Sóc Trăng tựu trường ngày 20/8

Dân trí

Theo kế hoạch năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng, tất cả các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT sẽ tựu trường vào ngày 20/8. Các trường phổ thông Dân tộc nội trú tựu trường ngày 13/8.

Theo kế hoạch, các trường sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019 vào ngày 5/9. Trường hợp cần khai giảng sớm, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định đối với các trường trực thuộc; còn các trường trực thuộc cấp huyện sẽ do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định. Ngày kết thúc năm học chậm nhất là 31/5/2019.

Học kỳ 1 với học sinh Mầm non bắt đầu học kỳ 1 từ ngày 5/9, kết thúc chậm nhất là ngày 11/1/2019 (18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác); Học kỳ 2 bắt đầu chậm nhất là ngày 14/1/2019, kết thúc chậm nhất là ngày 24/5/2019 (1 tuần thực học, nghỉ lễ, nghỉ tết, còn lại dành cho các hoạt động khác).

Học sinh Tiểu học bắt đầu học kỳ 1 ngày 27/8/2018, kết thúc chậm nhất là ngày 4/1/2019 (18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác); Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 7/1/2019, kết thúc chậm nhất là ngày 24/5/2019 (17 tuần thực học, nghỉ lễ, nghỉ tết, còn lại dành cho các hoạt động khác).

Học sinh cấp THCS và THPT bắt đầu học kỳ 1 từ ngày 27/8/2018, kết thúc chậm nhất ngày 11/1/2019 (19 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác); Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 14/1/2019, kết thúc chậm nhất ngày 24/5/2019 ((18 tuần thực học, nghỉ lễ, nghỉ tết, còn lại dành cho các hoạt động khác).

Đối với lớp 12 hệ GDPT và GDTX có ít nhất 4 tuần ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Kế hoạch cũng nêu rõ việc xét hoàn thành chương trình cấp Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS chậm nhất là ngày 31/5/2019.

UBND tỉnh Sóc Trăng giao Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù theo thẩm quyền, hoặc báo cáo đề xuất về thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học. Bố trí lịch nghỉ của các giáo viên theo qui định.

Báo cáo UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng trước ngày 10/9/2018; sơ kết học kỳ 1 trước ngày 31/1/2019; tổng kết năm học, kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2019.

Cao Xuân Lương

Đáng quan tâm
Mới nhất