Học bổng Chính phủ Australia (AAS) 2020 bắt đầu tiếp nhận hồ sơ

(Dân trí) - Chương trình học bổng Chính phủ Australia (AAS) năm 2020 chính thức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Chính phủ Australia (AAS) dành 50 suất học bổng cho Việt Nam.

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho các công dân Việt Nam theo học các chương trình Thạc sỹ tại các trường đại học của Australia.

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) 2020 bắt đầu tiếp nhận hồ sơ - 1

Các sinh viên Học bổng Chính phủ Australia (AAS) tại trường Đại học Sydney.

Các ứng viên nhận Học bổng Chính phủ Australia được bồi dưỡng kiến thức và xây dựng mạng lưới trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Quản trị và phát triển kinh tế, giao thông, nước sạch và vệ sinh môi trường, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực, nhân quyền, người khuyết tật và biến đổi khí hậu.

Sau khi trở về Việt Nam, nhiều cựu sinh học bổng Chính phủ Australia đã tích cực đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước và đảm nhận các vị trí cao trong chính phủ cũng như doanh nghiệp.

Các ứng viên được đánh giá dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập và khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển tại Việt Nam.

Các ứng viên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số hoặc đến từ những vùng nông thôn khó khăn được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Một số chính sách hỗ trợ sẽ được áp dụng để nhóm ứng viên này được tham gia một cách bình đẳng.

Đến nay, Chính phủ Australia đã trao hơn 6.000 học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Australia.

Năm 2020 sẽ có 50 suất Học bổng Chính phủ Australia (AAS) dành cho Việt Nam. Các thông tin chi tiết về Học bổng, bao gồm tiêu chí hợp lệ được đăng tải tại http://australiaawardsvietnam.org

Hồng Hạnh