Thứ năm, 27/08/2020 - 17:54

Hà Tĩnh: Có 154 bài thi đạt điểm 10, cao nhất trong 3 năm gần đây

Dân trí

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, Hà Tĩnh có 154 bài thi đạt điểm 10, đạt tỷ lệ cao nhất từ năm 2017 trở lại nay.

Theo số liệu thống kê, Hà Tĩnh có 154 điểm 10 Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển đại học cao nhất là 29,75

Tại cụm thi Hà Tĩnh, đây là năm có số điểm 10 cao nhất trong nhiều năm trở lại đây khi năm 2017 chỉ có 121 bài thi đạt điểm 10, năm 2018 có 10 bài thi đạt điểm 10, năm 2019 có 31 bài thi đạt điểm 10.

Giáo dục công dân và Lịch sử là 2 môn thi có nhiều điểm 10 nhất trong kỳ thi năm nay với lần lượt là 67 và 29 điểm 10.

Hà Tĩnh: Có 154 bài thi đạt điểm 10, cao nhất trong 3 năm gần đây - 1

Số thí sinh ở Hà Tĩnh đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cao nhất so với 3 năm gần đây.

Kế đó là Toán (17 điểm 10), Hóa học (14 điểm 10), Địa lý (13 điểm 10), Sinh học (8 điểm 10), Ngoại ngữ (5 điểm 10), Vật lý (1 điểm 10).

Ngữ văn không có điểm tuyệt đối, 9,5 là điểm cao nhất và có 5 em đạt được mức điểm này.

Thí sinh Hà Tĩnh có số điểm cao nhất (khối A) SDB 3004935, tổng điểm 29,55 (Toán 9,8; Vật lý 9,75; Hóa học 10).

Thí sinh Hà Tĩnh có số điểm cao nhất (khối A1) SDB 3004701, tổng điểm 29,2 (Toán 9,8; Vật lý 10; Ngoại ngữ 9,4).

Thí sinh Hà Tĩnh có số điểm cao nhất (khối B) SDB 3005044, tổng điểm 29.75 (Toán 10, Hóa học 10, Sinh học 9.75).

Khối C có 3 thí sinh Hà Tĩnh cùng đạt tổng điểm 28,5 gồm: SBD 3007897 (Ngữ Văn 9; Lịch sử 9,5; Địa lý 10), SDB 3007359 (Ngữ Văn 9,5; Lịch sử 9,75; Địa lý 9.25) và SBD 30007616 (Ngữ Văn 9.00, Lịch sử 9.75, Địa lý 9.75).

Khối D là thí sinh SBD 3004215, tổng điểm 28,1, trong đó Toán 8,8; Ngữ văn 9,5; Ngoại ngữ 9,8.

Sao La

Đáng quan tâm