Hà Nam: Gần 250 thạc sỹ hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Dân trí

Trong năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tuyển sinh, đào tạo cho 21.026 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%...

Theo báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam, trong lĩnh vực GDNN, Sở này đã tham mưu cho UBND tỉnh Hà Nam quyết định phân bổ kinh phí dự án "Đổi mới nâng cao chất lượng GDNN" thuộc chương trình mục tiêu GDNN - Việc làm và an toàn lao động; phân bổ kinh phí nội dung "Nâng cao chất lượng đào nghề cho lao động nông thôn" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Hà Nam: Gần 250 thạc sỹ hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2020 - 1

Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và giải quyết việc làm tỉnh Hà Nam năm 2020 tại trường THPT A Phủ Lý

Tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và giải quyết việc làm tỉnh Hà Nam năm 2020 tại trường THPT A Phủ Lý. Ngày hội đã thu hút 1.500 người là các giáo viên, học sinh, sinh viên, thanh niên và người lao động tham dự.

Phối hợp với Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, khuyến khích người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia năm 2020.

Các điều kiện đảm bảo chất lượng GDNN được tăng cường đầu tư, chuẩn hóa theo quy định. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 736 cán bộ quản lý, nhà giáo tham gia hoạt động GDNN (trong đó trình độ tiến sĩ là 10 người; thạc sỹ là 235 người; đại học 351 người; trình độ khác 140 người).

Hà Nam: Gần 250 thạc sỹ hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2020 - 2

Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và giải quyết việc làm tỉnh Hà Nam năm 2020 đã thu hút 1.500 người là các giáo viên, học sinh, sinh viên, thanh niên và người lao động tham dự.

Đa số các nhà giáo GDNN đã được chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ như năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm và năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học.

Tính đến ngày 30/11/2020, các cơ sở GDNN tỉnh Hà Nam đã đào tạo cho 21026 người, trong đó, cao đẳng 970 người, trung cấp 1.180 người, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên 18.876 người (đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 3.850 người).

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó tỷ lệ lao động có chứng chỉ, bằng cấp đạt 55%, vượt 100% kế hoạch.

Tổ chức đoàn học sinh, sinh viên tỉnh Hà Nam tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 đạt 2 huy chương đồng, 1 giải khuyến khích; 1 chứng chỉ kỹ năng nghề.

Đặc biệt, học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đều được tư vấn và giới thiệu việc làm với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh dưới các hình thức: Tọa đàm trực tiếp với các doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu sử dụng lao động tại các nhà trường, thông qua bộ phận tuyển sinh và tư vấn giới thiệu việc làm trên cơ sở thông báo tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp.

Trong năm 2021, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam đặt ra chỉ tiêu các cơ sở GDNN sẽ tuyển sinh và đào tạo cho 21.500 người ở các cấp trình độ. Trong đó, cao đẳng là 650 người, trung cấp 2.200 người, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên là 18.650 người. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 71%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp là 56%.

Đức Văn

Đáng quan tâm