Thanh Hóa:

Gần 23 tỷ đồng hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài biên chế

Dân trí

Tin vui với những giáo viên mầm non ngoài biên chế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khi mới đây UBND tỉnh có quyết định phê duyệt kinh phí gần 23 tỷ đồng để hỗ trợ cho những giáo viên thuộc đối tượng nêu trên.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 518 giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế. Theo quyết định mới đây của UBND tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 1/4/2015, 518 giáo viên mầm non thuộc trường hợp nêu trên sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, phí công đoàn…

Với sự hỗ trợ này sẽ là nguồn động viên to lớn đối với những giáo viên mầm non ngoài biên chế.
Với sự hỗ trợ này sẽ là nguồn động viên to lớn đối với những giáo viên mầm non ngoài biên chế.

Tổng kinh phí hỗ trợ đối với giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế là hơn 22,8 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2015. Trong đó, hỗ trợ tiền lương ngạch bậc giáo viên là hơn 10,4 tỷ đồng; hỗ trợ các loại phụ cấp là hơn 9,8 tỷ đồng; hỗ trợ các khoản đóng góp gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn theo quy định là hơn 2,5 tỷ đồng.

Đối tượng được hỗ trợ là những giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng và phó hiệu trưởng) đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước, đang làm việc theo chế độ hợp đồng ngoài biên chế tại các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa thì mức hỗ trợ cho một giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế được tính hệ số lương bậc 1, theo trình độ đào tạo được quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Với chính sách hỗ trợ này sẽ là nguồn động viên đối với những giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế vốn còn gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Duy Tuyên
 

Thông tin, bài viết về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!