Thứ tư, 16/05/2018 - 10:08

Đố bạn làm bài kiểm tra dành cho học sinh lớp 7 ở Úc

Dân trí

Bài trắc nghiệm dưới đây gồm những câu hỏi để kiểm tra kỹ năng đọc, viết tiếng Anh cũng như kỹ năng tính toán của học sinh lớp 7 ở Úc. Bạn thử làm xem mình đúng bao nhiêu câu nhé.

Bài trắc nghiệm trên đây được xây dựng giống như bài kiểm tra của chương trình NAPLAN - chương trình Đánh giá Quốc gia - Môn Toán và Ngôn ngữ hàng năm dành cho học sinh các lớp 3, 5, 7, và 9 ở Úc. Theo đó, học sinh các cấp lớp này sẽ làm các bài kiểm tra về Đọc, Viết, Quy ước Ngôn ngữ (chính tả, văn phạm và phép chấm câu) và môn Toán.

Chương trình NAPLAN là biện pháp để chính phủ các bang và lãnh thổ, cơ quan giáo dục, nhà trường, giáo viên và phụ huynh ở Úc xác định xem học sinh có đạt được những thành quả giáo dục quan trọng trong môn Toán và Ngôn ngữ hay không.

Xuân Vũ

Tổng hợp