ĐH Văn hóa TPHCM giảm chỉ tiêu

Dân trí

Trong mùa tuyển sinh năm 2013, ĐH Văn hoá TPHCM giảm 230 chỉ tiêu so với năm 2012. Ở bậc ĐH, trường tuyển 780 chỉ tiêu (giảm 120 chỉ tiêu), còn bậc CĐ tuyển 320 chỉ tiêu (giảm 110).

So với năm ngoái, chỉ tiêu của các ngành đều giảm. Có ngành giảm phân nửa như ngành Bảo tàng học (cả ở bậc ĐH, CĐ), các ngành còn lại giảm từ 10 - 20 chỉ tiêu.

Dưới đây là chỉ tiêu của thể của trường năm nay:

Ngành học

Mã ngành

Khối

thi

Tổng

chỉ tiêu

Các ngành đào tạo Đại học:780

1.   Khoa học thư viện

D320202

C, D1

40

2.   Bảo tàng học

D320305

C, D1

40

3.   Việt Nam học

D220113

C, D1

210

4.   Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

C, D1

80

5.   Quản lý văn hóa (có 6 chuyên ngành: Quản Lý hoạt động văn hóa xã hội (thi khối C); Quản lý  hoạt động Âm nhạc (thi khối R1); Quản lý hoạt động Sân khấu (thi khối R2); Quản lý hoạt động Mỹ thuật - Quảng cáo (thi khối R3); Tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật (thi khối R4); Biên tập và dẫn chương trình (thi khối R5)

D220342

C, R

230

6.       Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

D220112

C, D1

30

7.   Văn hóa học

D220340

C, D1

150

Các ngành đào tạo Cao đẳng:320

1.    Khoa học thư viện

C320202

C, D1

40

2.    Bảo tàng học

C320305

C, D1

30

3.    Việt Nam học

C220113

C, D1

120

4.    Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

C, D1

40

5.    Quản lý văn hóa

C220342

C, R1

90

Trường tổ chức thi tuyển sinh ở trình độ ĐH. Trình độ cao đẳng chính quy: Không tổ chức thi mà xét tuyển từ kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2013 của những thí sinh dự thi vào bậc Đại học và bậc Cao đẳng hệ chính quy theo đề thi 3 chung của Bộ GD-ĐT (khối thi tương ứng).

Thí sinh đăng ký dự thi khối R1, R2, R3, R4, R5 phải dự thi tại điểm thi của trường vì môn thi  thứ 3 là môn thi năng khiếu. Thí sinh diện tuyển thẳng vào khối R1, R2, R3, R4, R5 được miễn thi môn Ngữ Văn, Lịch Sử nhưng phải thi các môn năng khiếu đạt yêu cầu xét tuyển của trường, mới được xét tuyển.

Thụy An

Mới nhất