Thứ ba, 01/04/2014 - 00:15

ĐH Quốc gia HN công bố quy hoạch 415 ngành/chuyên ngành đào tạo

Dân trí

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa ban hành quy hoạch ngành/chuyên ngành của trường giai đoạn 2014-2020. Theo đó, đến năm 2020, ĐH Quốc gia Hà Nội quy hoạch có 110 ngành đạo tạo bậc đại học, 168 chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ và 137 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.

Quy hoạch ngành/chuyên ngành của ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là bước đột phá trong công tác đào tạo, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định kế hoạch phát triển ĐHQGHN từ nay đến năm 2020. Đây cũng là bước thay đổi nhằm cung cấp thông tin cho xã hội trong việc nắm bắt được định hướng phát triển đào tạo của ĐHQGHN, qua đó chủ động trong việc xây dựng kế hoạch phối hợp trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu, góp phần dự báo được xu thế phát triển và nhu cầu đào tạo, khả năng và triển vọng đào tạo nguồn nhân lực của đất nước đến năm 2020.

Căn cứ vào danh mục các ngành và chuyên ngành đã được phê duyệt, ĐHQGHN và các đơn vị sẽ chủ động lộ trình trong việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và chủ động các nguồn lực và cơ sở vật chất để xây dựng Chiến lược phát triển đến 2020 và kế hoạch hàng năm.

Nhìn tổng quan về quy hoạch ngành đào tạo của ĐHQGHN có thể nhận thấy, xu hướng trong tương lai của trường là chú trọng phát triển đào tạo sau ĐH. Mở thí điểm hàng loạt chuyên ngành đào tạo sâu đối với thạc sỹ, tiến sỹ.

Đối với bậc ĐH thì tập trung ổn định, nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó thí điểm một số ngành đào tạo mới theo nhu cầu phát triển của xã hội. Thông tin chi tiết về quy hoạch 415 ngành, chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN có thể xem tại đây

S.H

Đáng quan tâm
Mới nhất