ĐH FPT thành lập Hệ Cao đẳng thực hành

Dân trí

Vừa qua, Trường đại học FPT thành lập và đi vào hoạt động Hệ đào tạo Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic. Trường sẽ triển khai tuyển sinh khóa đầu tiên kể từ tháng 9/2010.

Trường tuyển sinh với  hai khối ngành: Công nghệ thông tin và Kinh doanh. Thời gian học là 6 học kỳ; bằng tốt nghiệp là bằng cao đẳng nghề.

Các chương trình đào tạo của FPT Polytechnic được thiết kế theo hướng dự án (project-based) cho từng học kỳ và bài tập thực tế (case study) cho từng môn học. Giáo trình bằng tiếng Việt được biên soạn và biên dịch thông qua sự hợp tác xuất bản với các nhà xuất bản quốc tế hàng đầu như McGraw Hill, Pearson, Wiley... giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với kiến thức cập nhật, nhất là khi khả năng Anh ngữ còn hạn chế.

Đồng thời ở kỳ cơ sở, tất cả các sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức thiết yếu nhất trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào môi trường làm việc văn phòng như những kỹ năng thực tiễn cao trong việc sử dụng bộ phần mềm văn phòng của Microsoft và khai thác thông tin trên internet.

Trường cũng sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động sinh viên được phát triển cùng với các hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên ngay trong quá trình học tập.

Hồng Hạnh