Thứ hai, 18/07/2016 - 14:20

Đầu tư 5 tỷ đồng chống sạt lở trường học có nguy cơ đổ sập

Dân trí

Để đảm bảo cho việc dạy và học của Trường tiểu học Vân Am II (xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa), mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và hỗ trợ kinh phía đầu tư xây dựng công trình chống sạt lở với kinh phí không quá 5 tỷ đồng.

Theo đó, công trình xử lý chống sạt lở Trường tiểu học Vân Am II, xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc do UBND huyện làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án đầu tư là khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Âm, duy trì đường dân sinh bên bờ sông, chống sụt lún Trường tiểu học Vân Am II, đảm bảo an toàn trong việc dạy và học của nhà trường.

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư chống sạt lở bờ sông Âm, đảm bảo an toàn cho Trường tiểu học Vân Am II.
UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư chống sạt lở bờ sông Âm, đảm bảo an toàn cho Trường tiểu học Vân Am II.

Biện pháp là kè chống sạt lở bờ tả sông Âm đoạn đi qua Trường tiểu học Vân Am II ; kiên cố hóa hệ thống cổng, tường rào và xây dựng các hạng mục phụ trợ có liên quan.

Tổng mức đầu tư cho công trình không quá 5 tỷ đồng và thực hiện trong năm 2016. Trong đó, UBND tỉnh hỗ trợ 4,3 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, phần kinh phí còn lại ngân sách huyện, xã chủ động huy động các nguồn vốn của địa phương để thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Ngọc Lặc căn cứ nội dung phê duyệt tổ chức triển khai lập, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán công trình theo quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các quyết định của mình trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Đồng thời có trách nhiệm huy động ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp khác để xây dựng hoàn thành công trình đảm bảo không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo bổ sung có mục tiêu cho UBND huyện Ngọc Lặc.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để UBND huyện Ngọc Lặc thực hiện chủ trương đầu tư trên.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, trong gần chục năm qua, do sự thay đổi dòng chảy gây ra hiện tượng sạt lở bờ sông Âm, đe dọa đến sự an toàn của Trường tiểu học Vân Am II, xã Vân Am, huyện miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

Tình trạng sạt lở tiến sát móng dãy phòng học khiến phụ huynh, học sinh và các thầy cô giáo hết sức lo lắng. Vị trí sạt lở sâu nhất có chỗ cách mặt sông Âm khoảng gần 10m, bờ sông sát mép nước chỉ còn cách chân móng khu trường học điểm gần nhất khoảng 3m.

Duy Tuyên