Đà Nẵng "chốt" danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa phê duyệt danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 dùng trong các trường học tại địa bàn.

Đà Nẵng chốt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp  2 và  lớp 6 - 1

Đà Nẵng "chốt" danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6

Theo đó, từ năm học 2021 - 2022, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở tại TP Đà Nẵng thống nhất dùng chung danh mục SGK lớp 1, 2 và 6.

Cụ thể, danh mục SGK lớp 1 có 8 đầu sách. Trong đó, có  4 đầu sách của NXB Giáo dục Việt Nam, được chọn từ Bộ Kết nối tri thức và cuộc sống, gồm: Sách Tiếng Việt 1 do ông Bùi Mạnh Hùng Tổng chủ biên kiêm chủ biên; Sách Toán 1 do ông Hà Huy Khoái Tổng chủ biên; Sách Tự nhiên và xã hội do ông Vũ Văn Hùng Tổng chủ biên, Sách Âm nhạc do bà Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên).

Có 2 đầu sách của NXB Giáo dục, được chọn từ bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, gồm: Sách Mỹ thuật do tác giả Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung đồng chủ biên, Sách hoạt động trải nghiệm do bà Đinh Thị Kim Thoa chủ biên.

Có 2 đầu sách được chọn từ bộ sách Cánh diều của NXB Đại học sư phạm, gồm Đạo đức do tác giả Lưu Thu Thủy Tổng chủ biên kiêm chủ biên và Giáo dục thể chất do tác giả Đặng Ngọc Quang Tổng chủ biên kiêm chủ biên. 

Đối với lớp 2, có 8 đầu SGK, cụ thể gồm: 4 đầu sách được lựa chọn từ bộ Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam, gồm: Sách Tiếng Việt do ông Bùi Mạnh Hùng Tổng chủ biên, Toán 2 do tác giả Hà Huy Khoái Tổng chủ biên, Tự nhiên và xã hội do tác giả Vũ Văn Hùng Tổng chủ biên, Âm nhạc do tác giả Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính đồng Tổng chủ biên kiêm chủ biên.

Có 2 đầu sách được lựa chọn từ bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm, gồm Đạo đức do ông Trần Văn Thắng Tổng chủ biên và Giáo dục thể chất do tác giả Lưu Quang Hiệp Tổng chủ biên. 

2 đầu sách còn lại được lựa chọn từ bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam, gồm Mỹ thuật do tác giả Nguyễn Xuân Tiếng, Nguyễn Thị Nhung đồng chủ biên và Hoạt động trải nghiệm do tác giả Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên đồng chủ biên.  

Đối với lớp 6, có 13 đầu SGK sử dụng trong các trường THCS được Đà Nẵng lựa chọn từ 4 bộ SGK. Trong đó, có 6 đầu sách được chọn từ bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam, gồm: Toán tập 1 và Toán tập 2 do tác giả Hà Huy Khoái Tổng chủ biên, Giáo dục công dân do bà Nguyễn Thị Toan Tổng chủ biên, Khoa học tự nhiên do ông Vũ Văn Hùng Tổng chủ biên, Địa lý và Lịch sử do tác giả Vũ Minh Giang Tổng chủ biên, Tin học do tác giả Nguyễn Chí Công Tổng chủ biên, Âm nhạc do tác giả Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính đồng Tổng chủ biên.

Có 4 đầu sách được lựa chọn từ bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam, gồm Ngữ văn tập 1 và Ngữ văn tập 2 do bà Nguyễn Thị Hồng Nam chủ biên, Công nghệ do ông Bùi Văn Hồng Tổng chủ biên, Mỹ thuật 6 do tác giả Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Xuân Tiên đồng Tổng chủ biên và Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp do tác giả Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên đồng Tổng chủ biên. 

Sách Giáo dục thể chất lớp 6, Hội đồng chọn sách SGK TP Đà Nẵng chọn sách của bộ sách Cánh diều do tác giả Lưu Quang Hiệp Tổng chủ biên, NXB ĐH Sư phạm. 

Riêng SGK Tiếng Anh, có 3 đầu sách được phê duyệt, các trường tùy theo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ GV để lựa chọn sử dụng, gồm: Tiếng Anh i-Learn Smart World do tác giả Võ Đại Phúc Tổng chủ biên của NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, sách Tiếng Anh 6 tập 1 và tiếng Anh 6 tập 2 do tác giả Hoàng Văn Vân Tổng chủ biên của NXB Giáo dục Việt Nam. 

Đang được quan tâm