Cụm thi ĐH Thủy Lợi: 3 thí sinh đạt 28 điểm khối A

Dân trí

Ngày 19/7, Trường ĐH Thủy Lợi công bố phổ điểm thi do đơn vị chủ trì. Theo đó, điểm khối B cao nhất là 28,70 điểm và điểm khối A cao nhất là 28,40 điểm.

Theo PGS Nguyễn Cảnh Thái, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy Lợi - đơn vị chủ trì cụm thi số 2, phổ điểm năm nay chủ yếu tập trung trong khoảng 5-7 điểm. Phổ điểm tập trung của 3 môn (chưa tính điểm khu vực và ưu tiên) trong khoảng từ 13-14 điểm.

5 thí sinh đạt 9,50 điểm môn Toán

1. Môn Toán: 5 thí sinh đạt 9,50 điểm;

2. Môn Văn: 1 thí sinh đạt 8,75 và 3 thí sinh đạt 8,50 điểm;

3. Môn Vật lý: 1 thí sinh đạt 10,00 điểm, 1 thí sinh đạt 9,80 và 9 thí sinh đạt 9,60 điểm;

4. Môn Hóa học: 1 thí sinh đạt điểm 10,00 và 6 thí sinh đạt 9,80 điểm

5. Môn Sinh học: 3 thí sinh đạt 9,80 và 7 thí sinh đạt 9,60 điểm;

6. Môn Sử: 2 thí sinh đạt 9.50, 1 thí sinh đạt 9,25 và 3 thí sinh đạt 9,00 điểm;

7. Môn Địa lý: 1 thí sinh đạt 10,00 và 6 thí sinh đạt 9,50 điểm

8. Ngoại ngữ: 10 thí sinh đạt từ 9,65 đến 9,95 (trong đó thí sinh đạt 9,95 là môn Tiếng Nga).

Điểm cao nhất khối B là 28,70

1. Khối A: điểm cao nhất là 28,40, có 3 thí sinh đạt 28,00 điểm và 4 thí sinh đạt từ 27,50 đến 27,90;

2. Khối A1: điểm cao nhất là 27,45 và 1 thí sinh đạt 27,13;

3. Khối B: điểm cao nhất là 28,70 và 6 thí sinh đạt từ 27,50 đến 28,50;

4. Khối C: Có 2 thí sinh đạt 26,00 và 3 thí sinh đạt từ 25,00 đến 25,50;

5. Khối D: Điểm cao nhất là 26,28 và có 7 thí sinh đạt từ 25,52 đến 26,05.

Cụm thi ĐH Thủy Lợi: 3 thí sinh đạt  28 điểm khối A - 1

Mỹ Hà