Cách tính điểm bài thi, điểm xét tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Đến thời điểm này, các tỉnh đã chấm xong bài thi tốt nghiệp THPT. Chậm nhất vào hôm nay 14/6, các đơn vị gửi chuyển kết quả chấm thi chính thức về Bộ GD-ĐT.

Bộ quy định, trước ngày 17/6/2010, Hội đồng chấm thi giao bài thi tự luận đã chấm cho sở GD-ĐT. Chậm nhất vào 17 giờ ngày 17/6/2010, tất cả bài thi đã chấm, đầu phách phải được niêm phong và chuyển về các đơn vị lưu trữ. Chậm nhất đến ngày 18/6/2010, các Hội đồng chấm thi xét và đề nghị Giám đốc sở GD-ĐT sơ duyệt kết quả tốt nghiệp, công bố kết quả tạm thời của kỳ thi.

Trước ngày 24/6/2010, các Sở phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, điểm bài thi chấm điểm theo thang điểm 10 và làm tròn phần thập phân đến 0,5 theo quy định từ 0,25 đến dưới 0,75 làm tròn thành 0,5; từ 0,75 đến dưới 1,0 làm tròn thành 1,0.

Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) được tính như sau:

ĐXTN = {Tổng điểm các bài thi + Tổng điểm khuyến khích (nếu có)}/Tổng số môn thi

Điểm xếp loại tốt nghiệp (ĐXL):

ĐXL = Tổng số điểm các bài thi/Tổng số môn thi

Điểm xét tốt nghiệp, điểm xếp loại tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân do phần mềm máy vi tính tự động thực hiện.

Xếp loại tốt nghiệp

Thí sinh tốt nghiệp được xếp thành ba loại giỏi, khá, trung bình theo các tiêu chuẩn sau:

Loại giỏi: Xếp loại cả năm lớp 12: hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi; ĐXL từ 8,0 điểm trở lên; Không có bài thi nào dưới 7,0.

Loại khá: Xếp loại cả năm lớp 12 về hạnh kiểm và học lực đều từ loại khá trở lên; ĐXL từ 6,5 điểm trở lên; Không có bài thi nào dưới 6,0 điểm.Loại trung bình: các trường hợp còn lại.

Phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày

Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 2,0 điểm trở lên. Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi.

Thủ tục: Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi cho trường phổ thông nơi nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp; Trường phổ thông căn cứ vào điều kiện phúc khảo bài thi lập thành danh sách đề nghị phúc khảo trong đó ghi rõ điểm bài thi và điểm trung bình cả năm của môn xin phúc khảo. Theo đó, trường phổ thông phải nộp Sở GD-ĐT sở tại danh sách đề nghị phúc khảo và đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh.

Sở giáo dục và đào tạo sở tại có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đến Hội đồng phúc khảo của tỉnh mình toàn bộ danh sách và đơn xin phúc khảo bài thi trắc nghiệm, chuyển đến Hội đồng phúc khảo của tỉnh đã chấm bài tự luận, toàn bộ danh sách và đơn xin phúc khảo bài thi tự luận.

Đối với mỗi kỳ thi tốt nghiệp, việc phúc khảo bài thi chỉ thực hiện một lần. Bài thi trắc nghiệm được phúc khảo theo quy trình riêng do Bộ GD-ĐT quy định.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ GD-ĐT về việc duyệt thi tốt nghiệp cho thí sinh thuộc đơn vị mình. Khâu xét duyệt tốt nghiệp tại đơn vị phải được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế; nếu có biểu hiện chạy theo thành tích cần phải làm rõ, quy trách nhiệm cụ thể và xử lý đúng mức.

Hồng Hạnh

Đọc thêm