Cà Mau: Mức học phí giáo dục mầm non cao nhất 80.000 đồng/tháng

Dân trí

Năm học 2016-2017, tỉnh Cà Mau tiếp tục thu học phí theo mức áp dụng ở năm học 2014-2015. Theo đó, đối với giáo dục mầm non, mức cao nhất là 80.000 đồng/người/tháng dành cho mẫu giáo 2 buổi.

Theo đó, năm học 2016-2017, tỉnh Cà Mau tiếp tục thu học phí theo Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 9/7/2014 của HĐND tỉnh khóa VIII, dành cho trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tại các trường công lập áp dụng ở năm học 2014-2015.

Cụ thể, mức thu học phí trình độ Cao đẳng, với các khối ngành: Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm thủy sản là 380.000 đồng/người/tháng; khối ngành: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn du lịch là 450.000 đồng/người/tháng; khối ngành y dược là 540.000 đồng/người/tháng.

Mức thu học phí trình độ trung cấp chuyên nghiệp, với khối ngành: Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm thủy sản là 330.000 đồng/người/tháng; khối ngành: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn du lịch là 390.000 đồng/người/tháng; khối ngành y dược là 470.000 đồng/người/tháng.

Mức học phí cao nhất dành cho mẫu giáo 2 buổi. (Ảnh minh họa)
Mức học phí cao nhất dành cho mẫu giáo 2 buổi. (Ảnh minh họa)

Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ở các phường thuộc TP Cà Mau và thị trấn thuộc các huyện: Nhà trẻ là 54.000 đồng/người/tháng; Mẫu giáo 1 buổi là 54.000 đồng/người/tháng; Mẫu giáo 2 buổi là 80.000 đồng/người/tháng; THCS là 54.000 đồng/người/tháng; THPT là 70.000 đồng/người/tháng.

Các xã còn lại của TP Cà Mau và các huyện: Nhà trẻ là 27.000 đồng/người/tháng; Mẫu giáo 1 buổi là 27.000 đồng/người/tháng; Mẫu giáo 2 buổi là 42.000 đồng/người/tháng; THCS là 27.000 đồng/người/tháng; THPT là 42.000 đồng/người/tháng.

Đối với hệ giáo dục thường xuyên, áp dụng bằng mức thu học phí hệ chính quy giáo dục phổ thông cùng cấp học đối với cấp THCS và THPT; áp dụng mức thu học phí đào tạo bằng 150% mức học phí hệ chính quy đối với trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cùng cấp học và nhóm ngành nghề đào tạo.

Tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức thu, không thu, sử dụng học phí và miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí theo quy định hiện hành.

H.H